Warning: Undefined array key 1 in /home/pooyaray/public_html/plugins/system/pwtseo/pwtseo.php on line 1709

Warning: Undefined array key 1 in /home/pooyaray/public_html/plugins/system/pwtseo/pwtseo.php on line 1709
وکیل تمکین در مشهد | وکیل خوب مشهد | 09156665431
 

وکیل خوب در مشهد 

به زن این حق داه شده است که تا زمانی که تمام مهریه به او داده نشده است اگر مهلت دار نباشد ( مهریه حال باشد ) از تمکین ( نزدیکی ) خودداری کند .

 تلفن پذیرش : 09156665431

 

 وکیل خوب در مشهد 09156665431

 

همیشه به خاطر داشته باشید که مسائل مشابه حقوقی الزاما راه حل مشابهی ندارن بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید .

هرگاه برای پرداخت مهریه زمان و مدتی معین نشده باشد دراین صورت به محض عقد زن مالک مهر است وهرزمان که بخواهد می تواند مهریه خودرا مطالبه کند. درعقد ازدواج دائم ، زن مالک مهرمی شود ولی مالکیت او نسبت به نصف مهریه متزلزل است و با نزدیکی مالکیت او نسبت به تمام مهریه مستقر می گردد .

اما زمانی که هبه ( بخشیدن ) به صورت رسمی به ثبت نرسیده است ( هبه نامه عادی یاهبه شفاهی ) دراین حالت بخشنده مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند ، آنگاه اعلام رجوع از هبه کند .

به زن این حق داه شده است که تا زمانی که تمام مهریه به او داده نشده است اگر مهلت دار نباشد ( مهریه حال باشد ) از تمکین ( نزدیکی ) خودداری کند .

زن پس از طلاق هم می تواند برای افزایش مبلغ قسط مهریه اقدام کند و بالعکس مرد نیز می تواند بعد از طلاق برای کاهش مبلغ اقساط مهریه اقدام نماید .

مهریه باید معلوم ، مالیت ، قابل تملک ، دارای منفعت ، عقلایی و شوهر قدرت برتسلیم آن را داشته باشد .

 طبق ماده 1085 قانون مدنی :   زوجه می تواند تا وقتی که کل مهریه به او پرداخت نشدهاست ازتمکین شوهر خودداری کند. بنابراین اگرشوهر دادخواست الزام به تمکین به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند و زوجه در مقام دفاع به حق حبس استناد نماید دعوی زوج تا پایان پرداخت مهریه ازسوی دادگاه رد می شود .

ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یاشخص ثالثی داده شود در اینصورت شوهر یاشخص ثالث می تواند مهر را هرقدر بخواهد معین کند. چنانچه طلاق بعداز نزدیکی و بعداز  تعیین مهریه صورت پذیرد در این صورت مرد پس از طلاق ملزم به پرداخت تمام مهریه می باشد .

 آیا می دانید که :  حتی در صورت اثبات خیانت زن توسط شوهرش تکلیف مهریه او از مرد ساقط نمی شود چون مهریه مالی است که پیش از وقوع خیانت و در همان زمان عقد به زن تعلق گرفته است .

 

اگرمهریه زن سفر حج باشد زوج باید مقدمات سفر زوجه را فراهم نماید و زوجه نمی تواند بهای آن را در خواست نماید.

 

مهریه زن پس از فوت شوهر بر طلبکاران مقدم تر است . مهریه بالای 110 سکه با توقیف اموال قابل وصول است .

 

 

وکیل تمکین در مشهد | وکیل خوب مشهد

 
 
 
  
الو روانشناس
 
 
FERESHTEH/EDALAT
 
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1