Warning: Undefined array key 1 in /home/pooyaray/public_html/plugins/system/pwtseo/pwtseo.php on line 1709

Warning: Undefined array key 1 in /home/pooyaray/public_html/plugins/system/pwtseo/pwtseo.php on line 1709
همه چیز درباره مهریه | وکیل خوب مهریه در مشهد | 09156665431

همه چیز درباره مهریه | وکیل خوب مهریه در مشهد

تلفن پذیرش : 09156665431

 

آیا می دانید که :

می توان مهريه را در اصطلاح بخشيد يا بذل نمود. ‌(در اصطلاح بذل به معناي بخشش است)  اگر که قابل اثبات و مستند باشد خانم مي تواند همه يا بخشي از ان را به همسرش ببخشد و يا از دريافتش صرف نظر كند. قانونگذاران در ازدواج دائمی اين حق را براي خانمها پيش بيني كرده اند تا پیش از دريافت ان بتواند از انجام وظايف خود خودداري كند.  

 همه چیز درباره مهریه | وکیل خوب مهریه در مشهد

آيا می دانيد که :

یکی از دیون ممتازه مهریه است و قبل از هر گونه بدهی از بدهکار دریافت خواهد شد .یکی از اهميت های بدهي مرد به همسرش و حساسيت رابطه زوجين  (یا همان زن و مردي كه با هم ازدواج كرده اند)  و همچنین امتيازي كه وکلا براي حمايت از خانم پيش بيني كرده اند باعث می شود تا اين طلب را بستانكاري قلمداد کنند و پرداخت ان را بر هر طلبی برتر دانسته است حتي اگر بدهي مرد فوت شده باشد.

 

آيا می دانيد که :

که طبق قانون جدید دادگاه خانواده ، برای عدم پرداخت مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه ، مرد بازداشت نخواهد شد. با تصويب قانون محكوميت هاي مالي از سال  ۱۳۷۷  و پيش از صدور راي وحدت کل رويه مبتني بر امكان طرح ادعاي اعسار یعنی تنگدستی و ناتواني براي باز پرداخت مهريه پيش از بازداشت و توقيف مرد بدهكار مهريه ، امكان بازداشت کردن تمامی محكومان مالي من جمله محكومان به پرداخت مهريه به استناد آن قانون فراهم شده بود.

ولی با صدور راي ذکر شده و اثبات نمودن يا احرازکردن اعسار و یا بسياري از مردان بازداشت انان تا زمان اثبات دارایی آن ها منتفي خواهد شد. منتهی قانونگذار اين دفعه اين گونه تهديد قانوني را براي وصول نمودن مهريه تا ۱۱۰ سكه طلا زنده كرده اند .


آيا می دانيد :

که می توان مهریه را مثل تمام حقوق مالی به ورثه منتقل می کند. اگر چنانچه همسرتان فوت کند و اگر چنانچه دیه‌‌ ای به ورثه برسد مهریه جزء دیون ممتاز می باشد همسر می‌‌تواند پیش از تقسیم دیه، مهریه خودش را از کل دیه مطالبه بنماید.

 


 همه چیز درباره مهریه | وکیل خوب مهریه در مشهد

 
 
 
  
الو روانشناس
 
 
FERESHTEH/EDALAT
 
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1