وکیل خوب در مشهد

 

رضایت شاکی تنها سبب تخفیف در مجازات کلاهبردار می شود و کلا از بیـن نخواهد رفت.

 

 

 

وکیل خوب در مشهد 

انواع طلاق

را برحسب نوع آن ، تقاضاکننده ، رضایت طرفین بصورت زیر است

1- طلاق به درخواست زوجه

2- طلاق به درخواست زوج 

3- طلاق توافقی 

روانشناس خوب در مشهد

© کلیه حقوق سایت برای دپارتمان اینترنتی فرشته عدالت محفوظ است. 1397