وکیل خوب در مشهد

به زن این حق داه شده است که تا زمانی که تمام مهریه به او داده نشده است اگر مهلت دار نباشد ( مهریه حال باشد ) از تمکین ( نزدیکی ) خودداری کند .

 وکیل خوب در مشهد 09156665431

Slide background
Slide background
 
 
 
  
footer logo
  
 
FERESHTEH/EDALAT
 

© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1