وکیل طلاق در مشهد | انواع طلاق چیست ؟ طلاق خلع چه ویژگی هایی دارد؟

طلاق بر دو نوع می باشد: بائن و رجعی

 

وکیل طلاق در مشهد | انواع طلاق

در “طلاق رجعی” مرد می تواند در زمان عده به خانم خودش دوباره رجوع کند و همچنین این حق رو داراست؛ یعنی با وجود اینكه با جدا شدن و قطع رابطه زن و شوهری بخاطر اجرای حکم و صیغه طلاق، جدایی بین زوج ها ایجاد می‌شود اما در مدت عده برای شوهر حق رجوع به خانم ش باقی خواهد ماند و اگر رجوع کند همان رابطه زوجیت شرعی و محرمیت قبل بین زن و شوهر بدون نیاز به خواندن صیغه محرمیت برقرار و اعاده خواهد شد. 

 به گزارش مجله اینترنتی گروه حقوقی فرشته عدالت ، بر اساس ماده 1146 قانون مدني، "طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به وي می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد."  طلاق به معنای انحلال عقد نكاح دائم است كه پس از اجرا شدن صیغه طلاق صورت می‌گیرد و پس از آن رابطه زوجیت بین زن و مرد جدا و منقطع می‌شود، اما با توجه به نوع طلاق پیامد حاصل شده از آنها متفاوت خواهد بود.

وکیل طلاق در مشهد | طلاق رجعی

نبود حق رجوع برای شوهر در انواع طلاق‌های بائن

طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی، در "طلاق رجعی” برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود اینكه با قطع رابطه زوجیت به واسطه اجرای طلاق، مفارقت (جدایی) بین زوجین حاصل می‌شود اما در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و در این صورت همان رابطه زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شد. در "طلاق بائن” برای شوهر حق رجوع وجود ندارد و با اجرای صیغه طلاق رابطه زوجیت بین زوجین به طور كامل قطع خواهد شد. طلاق بائن خود به چند دلیل حاصل می‌شود كه یكی از این دلایل، كراهتی است كه زن از شوهر دارد یا هر دو از یكدیگر دارند. در صورتی كه كراهت طرفینی باشد، طلاق از نوع مبارات است و اگر كراهت یك‌طرفه زن از شوهر باشد، طلاق از نوع خلع خواهد بود.

  کراهت زوجه؛ ویژگی اصلی طلاق خلع

بنابراین یکی از راه‌های جدایی زوجین  که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است، طبیعت این جدایی به گونه‌ای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن به ایقاع شباهت دارد یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکی از انواع ایقاعات محسوب می‌شود را دارا است. از سوی دیگر طلاق خلع که از نوع بائن است با ایجاد شرایطی ـ البته از سوی زوجه ـ دچار تغییراتی در نوع و ماهیت می‌شود.طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت رها می‌شود. زوجه می‌تواند تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن به بذل (فدیه) رجوع کند که در این صورت، طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع کند.  البته طبق نظریه مشهور، جواز رجوع زن مشروط به امكان صحت رجوع مرد است، هرچند زوج می‌تواند پس از طلاق خلع، رجوع به طلاق را برای خود غیرممکن اما زوجه نیز در چنین وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع کند و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمی‌شود.

کانال تلگرام فرشته عدالت 

  طلاق خلع از دید فقهی

«خُلع» به معنای جدا کردن و کندن آمده و چون در قرآن کریم، هر یک از زن و مرد ـ مادامی که رابطه زوجیت بین آنها برقرار است ـ لباس دیگری قلمداد شده‌اند، جدایی آنها از یکدیگر به منزله درآوردن لباس و کندن آن است. در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان، این جدایی با شرایط خاصی «خُلع» نامیده شده است. البته در قرآن از این جدایی با شرایط خاصی به افتدا تعبیر شده است اما مفاد آیه‌ای که مستند جواز این نوع جدایی است، در روایات و به تبع آن در کلام فقیهان «خلع» نامیده شده است.در اصطلاح فقه و حقوق، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او می‌رود، با توافق زوج مالی را به او می‌بخشد تا از قید زوجیت رها شود.

طلاق خلع، خصوصیات و شرایط

طلاق زنی که به شوهرش مایل نیست و مهر یا مال دیگر خود را به او می بخشد که طلاقش دهد، «خلع» گویند.

به بیانی روشن تر؛ طلاق خلع آن است که زن به هر علّتى نخواهد با شوهرش به زندگى ادامه دهد و شوهر هم مایل به طلاق دادن او نباشد، ولى زن براى راضى کردن او به طلاق، مقدارى مال به او بدهد تا راضى شود او را طلاق دهد.

طلاق خلع قوانین، خصوصیات و شرایطی دارد که به برخی از آنها اشاره می شود :

  • در این طلاق تا زمانی که زن مال بخشیده به شوهر خود را مطالبه نکند، شوهر نمی تواند به او رجوع نماید.
  • مرد نباید زن خود را مجبور به انجام طلاق خلع کند.
  • باید صیغه طلاق خلع خوانده شود، به این صورت که مثلاً مرد به زن خود بگوید: « ...خالعتک»؛ یعنی ... تو را طلاق خلع دادم.
  • زن باید بلافاصله قبول را بگوید.
  • در طلاق خلع باید آزردگی و بی میلی فقط از طرف زن باشد و اگر بی میلی هر دو طرف باشد، به آن طلاق مبارات گویند، نه خلع
  • صیغه و لفظ خلع را باید دو مرد عادل بالغ بشنوند

وکیل طلاق در مشهد | طلاق خلع

  ارکان طلاق خلع

طلاق خلع مبتنی بر دو رکن است :

الف. تنفر و كراهت داشتن زوجه نسبت به زوج خویش، به گونه‌ای که دوام زندگی را برای او یا هر دو مشکل ساخته است و منجر به نافرمانی، معصیت و بی‌توجهی به تکالیف شرعی و قانونی و نیز احساسات و عواطف انسانی می‌شود.

 ب. دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به گونه‌ای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته باشد.

به مالی که زوجه می‌بخشد اصطلاحاً فداء یا فدیه می‌گویند و می‌تواند عین، دین یا منفعت باشد. در خصوص مقدار آن نیز ضابطه مشخصی وجود ندارد و به نحوه توافق طرفین بستگی دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه یا غیر آن یا مالی به ارزش کمتر یا بیشتر از مقدار مهریه باشد، همچنین نفقه كه در ذمه شوهر است یا اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین می‌تواند فدیه قرار گیرد.

  پرداخت عوض، شرط تحقق طلاق خلع

در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین نحو تعریف شده است، ماده 1146 قانون مدني مقرر می‌دارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.» بنابراین به طور مسلم برای تحقق طلاق خلع، زوجه باید عوض را پرداخت کند و نیز باید تنفر و کراهت وجود داشته باشد.

وکیل طلاق در مشهد 09156665431

آشنایی با انواع طلاق ؟

  رجوع از بذل

به دلیل اینکه طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است، پس از تحقق آن مرد نمى‌تواند در زمان عدّه به همسر خود رجوع كند؛ این در حالی است که زن مى‌تواند به فدیه پرداختى به شوهرش در زمان عدّه رجوع كند و آن را پس بگیرد، هرچند مرد ناخشنود باشد. در این صورت، زوج مى‌تواند به همسرش رجوع كند. در این ‌كه جواز رجوع زن مشروط به امكان صحّت رجوع مرد است یا نه، اختلاف وجود دارد. بنا بر قول نخست، در صورت عدم امكان رجوع مرد ـ مانند آن‌ كه زن عدّه نداشته یا سه طلاقه باشد ـ رجوع زن نیز صحیح نیست.

همچنین در این‌ كه صحّت رجوع زن مشروط به آگاهى شوهر از آن است یا نه، اختلاف وجود دارد.البته باید توجه داشت که رجوع به بذل عمل حقوقی یک طرفه‌ای است که به طور صرف به اراده زوجه واقع می‌شود اما با وجود یک جانبه بودن آن باید دارای شرایطی باشد: از جمله اینکه زوجه فقط در ایام عده می‌تواند به فدیه رجوع کند و دیگر اینکه زوج باید در ایام عده از رجوع زوجه به بذل آگاهی یابد تا بتواند به طور متقابل حق خود را اعمال کند.واضح است چنانچه زوج از این امر (رجوع زوجه به بذل) آگاهی نداشته باشد، رجوع زوجه به بذل باطل خواهد بود. رجوع باید به گونه‌ای باشد که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد.

 اینستاگرام فرشته عدالت

با رجوع زن به بذل (بخشش) ، وصف و شرایط بائن بودن طلاق زائل شده و از بین میرود و همچنین در این صورت طلاق رجعی خواهد ‌شود و مرد می‌تواند در ایام عده به زن رجوع کند. بنابراین در طلاق خلع، اگر زوجه یعنی زن نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی می‌شود و مرد می‌تواند به همسرش رجوع کند، هر چند زوجه یعنی زن راضی به این امر نباشد و همچنین  اگر راضی به رجوع باشد، زوج یعنی مرد می‌تواند رجوع کند، حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده باشد.

 در این مثال و فرض مطرح شده ، در واقع زن بذل را به مرد هبه غیر معوّض کرده، چون راضی شده است که زوج بدون باز پس دادن بذل به او رجوع کند. با رجوع زوج، همان ازدواج قبلی احیا می‌شود و همان مهریه ثابت خواهد بود. لازم به گفتن این مهم است که مهریه جدید، لازم است به عقد جدید پس از انقضای عده می باشد.

وکیل خوب در مشهد

مراحل طلاق توافقی : 

در صورت مراجعه به وکیل باید این نکته را مد نظر داشت که یک وکیل نمی تواند از طرف زوج و زوجه هردو وکالت در طلاق را داشته باشد.

 

 

مراحل طلاق توافقی :

1 .سند ازدواج

2 .شناسنامه یا کارت ملی آقا

3 . شناسنامه یا کارت ملی خانم

4. وکالت نامه محضری طلاقاز سوی آقا

5. توافق نامه جهت نحوه پرداخت یا بذل مهریه، نفقه، تعیین تکلیف حضانت فرزند مشترک و نحوه ی دیدار با آن .

6. همچنین نظر واحد مشاوره خانواده در دادگاه

7. گواهی عدم بارداری زوجه که تنها توسط پزشکی قانونی یا مراکز پزشکی معتبر صورت گرفته باشد .

در صورت نخواستن وکیل می توانند به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست مربوط به (طلاق توافقی) خود را ثبت کنند و …

 


وکیل خوب در مشهد 09156665431

طلاق توافقی

پس از تصمیم زن و شوهر بر جدایی و توافق ایشان در مورد جزئیات آن یعنی مهریه، حضانت ، نفقه و اجرت المثل، زوجین می توانند به وکیل طلاق توافقی  برای دادن مدارک

برای طلاق توافقی(مدارک لازم طلاق توافقی)  و همچنین وکالت مراجعه کنند که در این صورت بدون حضور زوجین تماممراحل طلاق انجام خواهد شد و زوجین می بایستی اصل

عقدنامه یا رونوشت، اصل شناسنامه ها و کپی کارت ملی را به وکیل تحویل دهند و اگر به هر دلیل تمایل به گرفتن وکیل نداشته باشند با در دست داشتن مدارک طلاق توافقی و بدون

نیاز حضور والدین، به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست مربوطه (طلاق توافقی) را ثبت کنند و …

در بعضی از شهر های ایران قبل از ارجاع پرونده به دادگاه زوجین به مراکز مشاوره معرفی می شوند.

اگر عقد نامه در دسترس نیست یکی از زوجین می تواند با شناسنامه خود به دفترخانه ای که ازدواج را ثبت کرده مراجعه کند و تقاضای اخذ رونوشت کند. همین رونوشت برای

مدارک طلاق توافقی کفایت می کند.

از جمله دیگر از مدارک لازم طلاق توافقی شناسنامه اشت که اگر شناسنامه یکی از زوجین در دسترس نباشد ولی کپی آن موجود باشد طی مراحل طلاق توافقی با وکیل امکان پذیر

است و دیگر نیازی به شناسنامه جهت مدارک برای طلاق توافقی نیست .
وکیل خوب در مشهد

نکات مهم درطلاق توافقی

در صورت مراجعه به وکیل باید این نکته را مد نظر داشت که یک وکیل نمی تواند از طرف زوج و زوجه هردو وکالت در طلاق را داشته باشد.

اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق را داشته باشد وکیل دادگستری، وکیل با واسطه ی زوج محسوب میشود .

پس حضور زوجه در دادگاه و امضای دادخواست و سایر مدارک توسط وی الزامی خواهد بود .

جز در آن صورت که  زوج و زوجه هر کدام به دو نفر وکیل دادگستری برای انجام امور وکالت داده باشند .

در این صورت نیاز به حضور هیچ یک از زوجین در دادگاه نمی باشد و کلیه اقدامات حتی ثبت و انجام تشریفات طلاق بدون حضور آنها انجام می پذیرد .

در صورتی که زوجین هنگام صدور حکم طلاق توافقی، حق تجدیدنظر را از خود سلب کرده باشند،

در نتیجه اجرای حکم مانند احکام درخواست یک‌طرفه زوجین قابل اجرا است.

در غیر این صورت ، هر یک از طرفین می‌تواند به آن اعتراض نموده و از ادامه‌ی کار انصراف دهد.

با این کار پرونده مختومه و غیرقابل اجرا محسوب می شود.

 

© کلیه حقوق سایت برای دپارتمان اینترنتی فرشته عدالت محفوظ است. 1397