وکیل طلاق در مشهد | انواع طلاق چیست ؟ طلاق خلع چه ویژگی هایی دارد؟

طلاق بر دو نوع می باشد: بائن و رجعی

  

وکیل طلاق در مشهد | انواع طلاق

 

  فهرست :


  نبود حق رجوع برای شوهر در انواع طلاق‌های بائن

  کراهت زوجه؛ ویژگی اصلی طلاق خلع

  طلاق خلع از دید فقهی

  طلاق خلع، خصوصیات و شرایط

  ارکان طلاق خلع

  پرداخت عوض، شرط تحقق طلاق خلع

  رجوع از بذل


در “طلاق رجعی” مرد می تواند در زمان عده به خانم خودش دوباره رجوع کند و همچنین این حق رو داراست؛ یعنی با وجود اینكه با جدا شدن و قطع رابطه زن و شوهری بخاطر اجرای حکم و صیغه طلاق، جدایی بین زوج ها ایجاد می‌شود اما در مدت عده برای شوهر حق رجوع به خانم ش باقی خواهد ماند و اگر رجوع کند همان رابطه زوجیت شرعی و محرمیت قبل بین زن و شوهر بدون نیاز به خواندن صیغه محرمیت برقرار و اعاده خواهد شد.
 

 به گزارش مجله اینترنتی گروه حقوقی فرشته عدالت ، بر اساس ماده 1146 قانون مدني، "طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به وي می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد."  طلاق به معنای انحلال عقد نكاح دائم است كه پس از اجرا شدن صیغه طلاق صورت می‌گیرد و پس از آن رابطه زوجیت بین زن و مرد جدا و منقطع می‌شود، اما با توجه به نوع طلاق پیامد حاصل شده از آنها متفاوت خواهد بود.

وکیل خوب در مشهد

مراحل طلاق توافقی : 

در صورت مراجعه به وکیل باید این نکته را مد نظر داشت که یک وکیل نمی تواند از طرف زوج و زوجه هردو وکالت در طلاق را داشته باشد.

 

 

مراحل طلاق توافقی :

1 .سند ازدواج

2 .شناسنامه یا کارت ملی آقا

3 . شناسنامه یا کارت ملی خانم

4. وکالت نامه محضری طلاقاز سوی آقا

5. توافق نامه جهت نحوه پرداخت یا بذل مهریه، نفقه، تعیین تکلیف حضانت فرزند مشترک و نحوه ی دیدار با آن .

6. همچنین نظر واحد مشاوره خانواده در دادگاه

7. گواهی عدم بارداری زوجه که تنها توسط پزشکی قانونی یا مراکز پزشکی معتبر صورت گرفته باشد .

در صورت نخواستن وکیل می توانند به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست مربوط به (طلاق توافقی) خود را ثبت کنند و …

 


وکیل خوب در مشهد 09156665431

طلاق توافقی

پس از تصمیم زن و شوهر بر جدایی و توافق ایشان در مورد جزئیات آن یعنی مهریه، حضانت ، نفقه و اجرت المثل، زوجین می توانند به وکیل طلاق توافقی  برای دادن مدارک

برای طلاق توافقی(مدارک لازم طلاق توافقی)  و همچنین وکالت مراجعه کنند که در این صورت بدون حضور زوجین تماممراحل طلاق انجام خواهد شد و زوجین می بایستی اصل

عقدنامه یا رونوشت، اصل شناسنامه ها و کپی کارت ملی را به وکیل تحویل دهند و اگر به هر دلیل تمایل به گرفتن وکیل نداشته باشند با در دست داشتن مدارک طلاق توافقی و بدون

نیاز حضور والدین، به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست مربوطه (طلاق توافقی) را ثبت کنند و …

در بعضی از شهر های ایران قبل از ارجاع پرونده به دادگاه زوجین به مراکز مشاوره معرفی می شوند.

اگر عقد نامه در دسترس نیست یکی از زوجین می تواند با شناسنامه خود به دفترخانه ای که ازدواج را ثبت کرده مراجعه کند و تقاضای اخذ رونوشت کند. همین رونوشت برای

مدارک طلاق توافقی کفایت می کند.

از جمله دیگر از مدارک لازم طلاق توافقی شناسنامه اشت که اگر شناسنامه یکی از زوجین در دسترس نباشد ولی کپی آن موجود باشد طی مراحل طلاق توافقی با وکیل امکان پذیر

است و دیگر نیازی به شناسنامه جهت مدارک برای طلاق توافقی نیست .
وکیل خوب در مشهد

نکات مهم درطلاق توافقی

در صورت مراجعه به وکیل باید این نکته را مد نظر داشت که یک وکیل نمی تواند از طرف زوج و زوجه هردو وکالت در طلاق را داشته باشد.

اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق را داشته باشد وکیل دادگستری، وکیل با واسطه ی زوج محسوب میشود .

پس حضور زوجه در دادگاه و امضای دادخواست و سایر مدارک توسط وی الزامی خواهد بود .

جز در آن صورت که  زوج و زوجه هر کدام به دو نفر وکیل دادگستری برای انجام امور وکالت داده باشند .

در این صورت نیاز به حضور هیچ یک از زوجین در دادگاه نمی باشد و کلیه اقدامات حتی ثبت و انجام تشریفات طلاق بدون حضور آنها انجام می پذیرد .

در صورتی که زوجین هنگام صدور حکم طلاق توافقی، حق تجدیدنظر را از خود سلب کرده باشند،

در نتیجه اجرای حکم مانند احکام درخواست یک‌طرفه زوجین قابل اجرا است.

در غیر این صورت ، هر یک از طرفین می‌تواند به آن اعتراض نموده و از ادامه‌ی کار انصراف دهد.

با این کار پرونده مختومه و غیرقابل اجرا محسوب می شود.

 

 
 
 
  
footer logo
  
 
FERESHTEH/EDALAT
 

© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1