وکیل خوب در مشهد

حضانت پسر تا 7 سالگی با مادر و از 7 تا 15 سالگی با پدر است . دختر و پسر بعد از سنین 9 و 15سالگی از حضانت خارج می شوند

 

 

وکیل خوب در مشهد - وکیل حضانت خوب 

دختر تا هفت سالگی بر عهده مادر و از 7 تا 9 سالگی بر عهده پدر است .
حضانت پسر تا 7 سالگی با مادر و از 7 تا 15 سالگی با پدر است . دختر و پسر بعد از سنین 9 و 15سالگی از حضانت خارج می شوند
و خودشان می توانند تصمیم بگیرند که با کدام یک از والدین زندگی کنند .
Ghaleb FE ver1
با ما تماس بگیرید :
09156665431
فرشته عدالت 
دپارتمان معرفی وکیل متخصص در مشهد

 
 
 
 
  
footer logo
  
 
FERESHTEH/EDALAT
 

© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1