از سیر تا پیاز طلاق یکطرفه - طلاق سریع 09156665431

فریب در ازدواج یا تدلیس

 

« طبق ماده 438 قانون مدنی تدلیس یعنی عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود» و یا نگفتن تمام حقیقت .

و همچنین طبق ماده ی 1128 قانون مدنی هرگاه در یکی از طرفین صفتی خاص شرط شده باشد و پس از عقد معلوم شود که طرف مقابل فاقد این توصیف است .

در یک چنین شرایطی برای فرد مقابل حق فسخ قایل خواهیم بود، چه یک چنین توصیفی در عقد گفته شده باشد یا عقد بر این مبنا واقع شده باشد . ( اگر در جایی قید نیز نشده باشد

ولی مبنای ازدواج بر آن باشد) به طور مثال چنانچه زوجه در سند ازدواج در جلوی اسمش لغت ( دوشیزه) قید شده باشد ولی مشخص شود که فرد مقابل ازدواج کرده و در زمان

طلاق نیز دوشیزه نبوده است و ازدواج قبلی خود را نیز از شناسنامه پاک کرده باشد و به طرف مقابل نیز نگفته باشد ، این اقدام هم مشمول تدلیس است و مرد هم می تواند نسبت به

این عمل طرح دعوی فسخ نکاح نماید .حتی اگر فردی قبل ازدواج نسبت به اخذ گواهی سلامت اقدام نماید مشمول تدلیس است . اگر به هر علتی ، این مسئله مخفی بماند ، حتی اگر

پس از رابطه ی جنسی، مرد متوجه شود و مدارکی حاصل شود یا قرائنی به دست آید مبنی بر اینکه زن قبلا ازدواج کرده است این امر نیز از طریق مراجع قضایی و ثبت احوال و

دادگاه قابل استعلام است. با در ماده ی 440 قانون مدنی تاکید شده است که باید فسخ بعد از اطلاع فوری صورت گیرد . و همچنین طبق ماده ی 1131 قانون مدنی اگر طرفی که

حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ ، نکاح را فسخ نکند حق فسخ او ساقط می شود به این شرط که به حق فسخ و فوریت آن آگاهی داشته باشد .باید دانست که در مواردی دیده

شده برخی افراد بعد از بهتراست بدانید که با حذف نام همسر سابق از شناسنامه این اطلاعات از سیستم ثبت احوال پاک نخواهد شد . پس اگر در ازدواج فعلی از ازدواج سابقمان

نامی نبریم این امر چه برای زن و چه مرد تدلیس در ازدواج است .و طبق قانون 647 مجازات اسلامی تدلیس در ازدواج جرم است واز شش ماه تا دو سال برای فرد حبس در نظر

گرفته شده است. علاوه بر ازدواج سابق چنانچه هر یک از زوجین پیش ازازدواج، طرف مقابل خود را حتی به امور واهی مثل تحصیلات عالیه شغل ، موقعیت اجتماعی ، تمکن

مالی وامثال آن بفریبد و عقد بر اساس آنها واقع شود فرد مرتکب حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد .اگر این فریبکاری کتبا در جایی درج نشده باشد اثبات آن در

دادگاه دشوار است و امکان دارد نیاز به شهادت شهود دارد. و گاهی نیز استعلام از مراجع ذی صلاح کافی خواهد بود .

 

طلاق از طرف مرد


بهتر است بدانید که طبق ماده 1133 قانون مدنی : حق طلاق زوجه با زوج است و صحت و درستی این مسئله به موافقت زوجه نیازمند است و چنانچه خانمی به طلاق راضی نباشد

زوج می تواند از همین ماده قانونی استفاده کند . اگر زوجه پیش از ازدواج بیماری پنهانی داشته باشد و به اطلاع زوج نرساند ، زوج می تواند از این تدلیس یا فریب در ازدواج

استفاده کند و طلاق یکطرفه صادر خواهد شد ولی اگر این بیماری در دوران زندگی پیش آید طلاق یک طرفه از سوی مرد صورت نخواهد گرفت . در زمان طلاق نیاز به حضور

لااقل دو نفر مرد عادل هست .

ممنوع الخروجي زوج

 • زن می تواند از این ابزار جهت وادار نمودن مرد به پرداخت مهریه استفاده نماید .
 • ممنوع الخروجی مرد می تواند در بعضی موارد و ضوابط به لحاظ نوع کار و حرفه رفع شود . 
 • برای رفع ممنوع الخروجی نمی توان از ادعای اعسار مهریه و  حکم تقسیط مهریه استفاده کرد .
 • و تا زمان پرداخت کامل مهریه دستور ممنوع الخروجي رفع نخواهد شد هر چند که از اجرای آن مدت زیادی گذشته باشد.
 • در طلاق توافقی زوجین باید سه ماه پس از ابلاغ رای یا قطعی شدن آن به دفتر ازدواج و طلاق مراجعه کنند .
 •  طبق ماده 34 قانون حمایت خانواده اگر زوجین طی مدت سه ماه گواهی عدم امکان سازش خود را تسلیم دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق نکنند این گواهی عدم امکان
 • سازش از اعتبار افتاده و کلیه توافقات انجام شده ملغی می شود .
 • طبق ماده 36 قانون حمایت خانواده در طلاق توافقی شوهر می تواند به زن وکالت در طلاق دهد که بدون حضور شوهر در دفترخانه صیغه طلاق را جاری شود  .

اگر زوج در حال بیماری همسر خویش را طلاق دهد و ظرف مدت یک سال از تاریخ طلاق به علت همان بیماری فوت کند زن از او ارث می برد .

نحوه ی محاسبه مهریه به نرخ روز

محاسبه مهریه به نرخ روز مخصوص شرایطی است که مهریه وجه نقد باشد و زوجها هنگام وقوع عقد برای پرداخت آن توافق نکرده باشند . 

 نرخ شاخص سال قبل از مطالبه تقسیم بر نرخ شاخص سال وقوع عقد نتیجه به دست آمده ضرب در مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه. 

چند نمونه از مصادیق عسر و حرج

 

 • اگر شوهر به مدت 6  ماه زندگی را بدون عذر موجه ترک کند ( ترک انفاق )
 • اعتیاد شوهر به مواد مخدریا الکل و امتناع وی از ترک آنها
 • اگر زوج به تعهداتش عمل نکند یا بعد از ترک دوباره به مصرف آنها روی آورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد گرفت .
 • محکوم شدن قطعی زوج به 5 پنج سال یا بیشتر از آن .
 • هر گونه سوئ رفتار زوج از قبیل فحاشی یا ضرب و شتم مرد که با توجه به وضعیت زن غیر قابل تحمل باشد.
 • مبتلا شدن مرد به انواع بیماری های صعب‌العلاج روانی یا مسری که زندگی مشترک را مختل سازد .
طریقه ی محاسبه نفقه زن


چنانچه زن نسبت به مطالبه نفقه اقدام نماید مراجع قضایی برای تعیین نفقه این امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهند تا نفقه زوجه را با در نظر گرفتن شئونات و تحصیلات و خانواده پدری وی تعیین نماید و با توجه به نظر کارشناس حکم مقتضی صادر می شود.

🔹تفاوت نفقه زن با نفقه فرزند :
نکته بسیار مهم در خصوص نفقه زن این است که زوجه می تواند نفقه معوقه( گذشته) خود را از مرد (زوج) مطالبه کند یعنی اگر شخص 3 سال است که نفقه همسر خود را پرداخت نکرده، زن می تواند نفقه گذشته خود را مطالبه کند در صورتی که این کار در مورد نفقه فرزندان قابل اجرا نیست.

✅در طلاق توافقی زوجین در چه مدت زمانی باید به دفتر ازدواج و طلاق مراجعه کنند و گواهی عدم امکان سازش خود را تسلیم دفترخانه کنند؟

✅سه ماه پس از ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رأی.

🔺اگر در مدت سه ماه مذکور زوجین گواهی عدم امکان سازش را تسلیم دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق نکنند تکلیف چیست؟

✅گواهی عدم امکان سازش از اعتبار می افتد و توافقات انجام شده ملغی میشود (ماده 34 قانون حمایت خانواده).

🔺اگر یکی از طرفین متقاضی طلاق توافقی بعد از تسلیم گواهی عدم امکان سازش در دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند تکلیف چیست؟

✅گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط و کلیه توافقاتی که گواهی عدم امکان سازش بر مبنای آن صادر شده باطل است ( ماده 34 قانون حمایت خانواده).

🔺آیا در طلاق توافقی شوهر میتواند به زن وکالت دهد که بدون حضور شوهر در دفترخانه صیغه طلاق جاری شود؟

✅بله مرد میتواند به موجب سند رسمی به زن وکالت بلاعزل دهد و عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست ( ماده 36 قانون حمایت خانواده).

نکته: زن میتواند بنا به اعلام دادگاه صادرکننده رأی به تنهایی در دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق حاضر شده و صیغه طلاق جاری شود و سردفتر به نمایندگی، صیغه طلاق را جاری میکند و عدم حضور مرد مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

✅ نفقه معوقه

⚜️زوجه میتواند برای مهریه و نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی کند و طلب وی از این بابت طلب ممتاز بوده و در صورت ورشکستی شوهر و یا فوت ،زن مقدم بر سایر طلبکاران است.

✅حکم جلب سیار

🔹🔹زمانی که متهم علیرغم احضار ش در زمان مقرر شده در دادگاه (مراجع قضایی نزد بازپرس و ...)حاضر نشود بنابر در خواست شاکی دستور جلب صادر میشود .

🔹🔹اگر مکان متهم مشخص نباشد ،این جلب به صورت سیار صادر میشود ،یعنی اینکه حکم جلب به جای کلانتری معین ،به کلیه نیرو های انتظامي (ضابطین )در حوزه قضایی مربوطه نوشته میشود که با راهنمایی شاکی متهم را هرجا که بیابند دستگیر نموده و به نزد مقام قضایی مربوطه بیاورند .

🔹در مواردی که زن اختیار تعیین خانه را ندارد، باید در خانه‌ای که شوهر تهیه کرده است، سکونت کند. در صورت امتناع، مرد می‌تواند دعوی الزام به تمکین را مطرح کند که در صورت محکومیت و عدم اجرای آن به اصطلاح قانون، ناشزه محسوب شده و مستحق دریافت نفقه نیست.

🔹اگر زن از شوهر اجازه اختیار مسکن را گرفته باشد، این حق محدود به زمان خاصی نیست و هر چند مرتبه می‌تواند از این حق استفاده کند.

🔹ولی این اختیار بدان مفهوم نیست که زن بتواند زوج را مجبور به زندگی با خانواده خود یا اقامت در خارج از کشور کند؛ هر چند که مسکن پدر یا مادر یا محل مسکونی در خارج از کشور متناسب با وضعیت زن باشد زیرا هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد.

🔹 اگرچه طبق شرع و قانون، زن باید در محلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی گزیند اما مسکن باید به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و زن می‌تواند تقاضای مسکـن مستقل کند.

✅ حضانت فرزندان در طلاق توافقی

 

⚜️ زوجین برای حضانت فرزندان در طلاق توافقی میتوانند توافق کنند که حضانت فرزند زیر 7سال حتی نوزاد یا بالای 7سال با پدر يا مادر باشد و سپردن حضانت فرزندان به پدر یا مادر مانع ملاقات فرزندان برای آنها نخواهد بود .

 

⚜️در صورتی که مادر حضانت را برعهده بگیرد طبق قانون می تواند مبلغی را به عنوان نفقه از پدر دریافت کند و هر فرزند دارای نفقه جداگانه می باشد.

✅موارد #فسخ_نکاح_ازطرف_زن:

1- جنون دائمی یا(ادواری) دوره ای:چه در زمان عقد مجنون باشد و چه بعد از عقد ایجاد شود.

2- اگر در شوهر صفاتی به طور ضمنی یا صریح شرط شده باشد و بعد معلوم گردد فاقد آن است.

3- تدلیس:اگر از طرف خود مرد باشد.یعنی مرد در زمان خواستگاری با انجام اعمالی خود را فرا تر از آن که هست(اعم از ظاهری یا .... ) معرفی کرده باشد.

4- مبتلا بودن مرد به بعضی بیماریهای خاص که در قانون آمده است.

✅ اثبات اعتیاد همسر به شیشه

⚜️ بهترین راه ،درخواست آزمایش تست مو از دادگاه میباشد . این آزمایش میزان مصرف شخص را در طول سه ماه نشان میدهد . تست مو آزمایشی تخصصی بوده و فقط به دستور دادگاه انجام می شود .

آیا میدانید ⁉️

⚜️ صرف یکبار درگیری بین زوج و زوجه که منجر به آسیب جزئی زوجه شود مصداق خوف از ضرر بدنی نیست و مانع از صدور حکم الزام به تمکین نمی شود .

✳️ نکته

⚜️زوجه هم زمان میتواند از حق حبس استفاده کند و تا مادامی که مهریه به او داده نشده از رفتن به خانه زوج خودداری کند و در این راستا نفقه نیز قابل مطالبه است .

آیا میدانید ⁉️

اگر شوهر زن خود را به صورت رجعی طلاق دهد و مرد در زمان عده زن فوت کند زن از اموال شوهر خود ارث میبرد .

✳️استرداد جهیزیه

 

دعوای استرداد جهیزیه همانند هر دعوای حقوقی دیگر نیاز به اثبات بردن و تحویل جهیزیه به منزل داماد و بقای آن از طرف مدعی دارد و وجود حق باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا ،ثابت شود .فروش این اموال از سوی دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار میگیرد .

مشاجره ها و دعواهای زناشویی به دو نتیجه ختم میشوند:

یا هر دو نفر از آن برنده بیرون می آیند و یا هر دو بازنده هستند. نوع برخورد ماست که نتیجه را تعیین می کند.

اگر برای به کرسی نشاندن صحبت ها و نگرش خود و برنده شدن از همسر، تلاش کنیم قطعاً بازنده ی زندگی خواهیم بود. شاید توانسته باشیم حرف آخر را بزنیم و برنده دعوا باشیم اما کم کم رابطه را از دست خواهیم داد.

✳️نکته

چنانچه در نکاح شرط شده باشد که زن هیچگونه مهری نداشته باشد .این شرط به جهت مخالفت با قاعده امری استحقاق زوجه به مهر ،نامشروع و باطل خواهد بود به عبارت دیگر مهریه از آثار قانونی ازدواج است و توافق طرفین تنها در موارد و کیفیت آن موثر است .

آیا میدانید ⁉️

در صورتی که زنی راضی به استفاده شوهر از جهیزیه اش نباشد .این امکان وجود دارد که جهیزیه اش را جمع کند و کنار بگذارد و از شوهر اثاثيه منزل برای زندگی را به عنوان نفقه بخواهد .

✳️نکاتی در رابطه با مهریه

 

⚜️👈به اشتباه رایج شده است که اگر زوجه به زوج خیانت کرد از مهریه محروم میگردد .درصورتی که خیانت مجازات خود را دارد و باعث ساقط شدن مهریه نمیشود و مرد باید مهریه همسرش را در صورت مطالبه پرداخت نماید.

⚜️در صورتی که زوجه باکره باشد فقط در صورت طلاق نصف مهریه به او تعلق میگیرد .و در صورت مطالبه مهریه و عدم طلاق اگر زوجه باکره نیز باشد مستحق دریافت تمام مهریه میشود.

⚜️ناشزه بودن دلیل بر ساقط شدن مهریه نیست .و در صورت ناشزه بودن زن ( تمکین نکردن ) فقط نفقه به او تعلق نميگیرد و زوجه میتواند تمام مهریه خود را مطالبه کند .

✅ دریافت اجرت المثل قبل از طلاق

⚜️با الحاق یک تبصره به ماده 336قانون مدنی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبه اجرت المثل قبل از طلاق امکان پذیر شد در این تبصره مقرر شده که چنانچه زن اموری در منزل شوهر انجام داده باشد که مانند تمکین عام و خاص جزء وظایف شرعی وی نبوده و به دستور و خواست شوهر این کار ها انجام شده باشد .در صورت اثبات این موضوع در دادگاه خانواده ،دادگاه اجرت المثل کارها ی انجام شده زن را محاسبه می کند و حکم به محکومیت مرد و پرداخت اجرت المثل صادر میکند .

📚10 نکته بسیار کاربردی از حقوق خانوده

1⃣چنانچه مهریه زن معادل یا بیشتر از اموال متوفی باشد،کلیه سهم الارث به زن اختصاص داده شده و وارث سهمی نمیبرند.

2⃣زن برای دریافت مهریه خود میتواند به دفتر ازدواجی که در آن عقد ازدواج به ثبت رسیده یا دایره اجرای ثبت مستقل در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و تقاضای صدور اجراییه نماید.

3⃣عسروحرج؛وضعیتی است که در آن ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه بوده و عادتاً قابل تحمل نباشد.

4⃣اعتیادی که به موجب آن زن میتواند به عنوان عسروحرج از شوهر طلاق بگیرد،اعتیادی است که مضر به حال خانواده باشد.

5⃣هرگاه زوجه باکره نبوده باشد و زوج قصد طلاق داشته باشد باید تمام مهریه،اجرت المثل ایام زندگی مشترک،با دارا بودن شرایط نصف دارایی ونفقه دوران عده را نیز پرداخت نماید.

6⃣نازایی زن از موجبات فسخِ نکاح و طلاق محسوب نمیشود.

7⃣ازدواج دختر باکره با اجازه پدر یا جد پدری میباشد.

8⃣زن زمانی میتواند اجرت المثل ایام زوجیت را مطالبه کند که طلاق به درخواست زوج بوده و ناشی از تخلفات زوجه از ایفای وظایف همسری و سوءرفتار وی نباشد.

9⃣با فوت همسر،مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه پذیرفته نیست.

🔟در صورتی که هر یک از زوجین برای نکاح،دیگری را به خصوصیاتی فریب دهد،علاوه بر رسیدگی کیفری؛تقاضای فسخ نکاح و مطالبه خسارت نیز امکان پذیر است.

✅ مهرالمتعه

 

⚜️هرگاه در عقد نکاح مهر ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر ،زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه است .

⚜️وضعیت اقتصادی و استطاعت مالی شوهر جهت تعیین مقدار آن در مهر المتعه مورد لحاظ قرار میگیرد ولی در تعیین مقدار مهر المتعه وضعیت و شئونات زن ملاک عمل خواهد بود .

🔶🔸شرایط مهر المتعه :

👈در عقد ازدواج مهری ذکر نشده باشد .

👈زناشویی (نزدیکی )واقع نشده باشد

👈زن و مرد با طلاق از هم جدا شده باشند نه با فوت یا بذل مدت یا فسخ نکاح

✅ تفاوت فسخ و انفساخ

 

⚜️فسخ به معنای برهم زدن معامله است و با باطل شدن معامله تفاوت دارد .فسخ انحلال ارادی قرارداد است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرار داد یا شخص ثالث است .

 

⚜️انفساخ قرارداد،انحلال قهری (خود به خودی )است یعنی عقد بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دوطرف قرار داد یا دادگاه باقی نمی ماند.

 

همه چیز درباره مهریه - وکیل مهریه 09156665431

 

آیا می دانید که:

می توان مهريه را در اصطلاح بخشيد يا بذل نمود. ‌(در اصطلاح بذل به معناي بخشش است ) اگر که قابل اثبات و مستند باشد خانم مي تواند همه يا بخشي از ان را به همسرش

ببخشد و يا از دريافتش صرف نظر كند. قانونگذاران در ازدواج دائمی اين حق را براي خانمها پيش بيني كرده اند تا پیش از دريافت ان بتواند از انجام وظايف خود خودداري كند.

 

همه چیز درباره مهریه - وکیل مهریه 09156665431

 

آیا می دانید که:

 

می توان مهريه را در اصطلاح بخشيد يا بذل نمود. ‌(در اصطلاح بذل به معناي بخشش است ) اگر که قابل اثبات و مستند باشد خانم مي تواند همه يا بخشي از ان را به همسرش

ببخشد و يا از دريافتش صرف نظر كند. قانونگذاران در ازدواج دائمی اين حق را براي خانمها پيش بيني كرده اند تا پیش از دريافت ان بتواند از انجام وظايف خود خودداري كند.

 

آیا میدانید:

 

یکی از دیون ممتازه مهریه است و قبل از هر گونه بدهی از بدهکار دریافت خواهد شد .

یکی از اهميت های بدهي مرد به همسرش و حساسيت رابطه زوجين (یا همان زن و مردي كه با هم ازدواج كرده اند) و همچنین امتيازي كه وکلا براي حمايت از خانم پيش بيني

كرده اند باعث می شود تا اين طلب را بستانكاري قلمداد کنند و پرداخت ان را بر هر طلبی برتر دانسته است حتي اگر بدهي مرد فوت شده باشد.

آیا میدانید:

 

که طبق قانون جدید دادگاه خانواده ، برای عدم پرداخت مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه ، مرد بازداشت نخواهد شد.

با تصويب قانون محكوميت هاي مالي از سال ۱۳۷۷ و پيش از صدور راي وحدت کل رويه مبتني بر امكان طرح ادعاي اعسار یعنی تنگدستی و ناتواني براي باز پرداخت مهريه

پيش از بازداشت و توقيف مرد بدهكار مهريه ، امكان بازداشت کردن تمامی محكومان مالي من جمله محكومان به پرداخت مهريه به استناد آن قانون فراهم شده بود.

ولی با صدور راي ذکر شده و اثبات نمودن يا احرازکردن اعسار و یا بسياري از مردان بازداشت انان تا زمان اثبات دارایی آن ها منتفي خواهد شد.

منتهی قانونگذار اين دفعه اين گونه تهديد قانوني را براي وصول نمودن مهريه تا ۱۱۰ سكه طلا زنده كرده اند .

ایا میدانید  :


آيا ميدانيد :

که می توان مهریه را مثل تمام حقوق مالی به ورثه منتقل می کند .

اگر چنانچه همسرتان فوت کند و اگر چنانچه دیه‌‌ ای به ورثه برسد مهریه جزء دیون ممتاز می باشد همسر می‌‌تواند پیش از تقسیم دیه، مهریه خودش را ازکل دیه مطالبه بنماید.

 

 

طلاق از طرف زن


۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده

۱- در صورتی مرد میتواند مانع از ادامه ی کار همسر خود شود که شغل زن با مصلحت خانوادگییا حیثیت زوجین تضاد داشته و این مرد در دادگاه اثبات شود.

۲- شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافعی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد منع کند و تفاوتی بین کار مستمر یا موقت یا دولتی یا خصوصی ندارد.

۳- عدم اجرای حکم تمکین از سوی زوجه صرفآ حقاو را نسبت به دریافت نفقه ساقط کرده و اثر دیگری بر آن مترتب نیست.

۴- پرداخت نفقه ی فرزندان تکلیف پدر بوده و نمیتواند این حق را از خود ساقط کند.

۵- با اثبات موارد عسر و حرج، در ازدواج موقت نیز میتوان به حکم دادگاه زوج را اجبار به بذل مدت ودر صورت میسر نشدن آن، حکمِ به انحلال زوجیّت صادر نمود.

۶- حضانت فرزندان توسط ابوین تکلیف و حق قانونی است که به طور کلی قابل اسقاط نبوده لیکن هر یک از زوجین میتواند این حق را به دیگری واگذار نماید.

۷- در ازدواج موقت در صورتی که پرداخت نفقه شرط شده باشد و مرد از این شرط تخلف نماید، زن میتواند از طریق محکمه درخواست فسخ نکاح باالزام شوهر به بذل مدت را بنماید.

۸- درصورتی که بین نکاح دایم و منقطع اختلاف حاصل شود اصل بر نکاح دایم است.

۹- نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد؛ بنابراین تعبیرصیغه ی ۹۹ نیز حکایت از عقد موقت دارد.

۱۰- از آثار عقد موقت ،ارث نبردن طرفین از یکدیگر، تعیین مدت معین و نداشتن نفقه در خلال مدت زوجیت است .

۱۱- در خصوص تمکین زن از مرد، بررسی تهیه وسایل زندگی در شأن همسر برای زندگی مشترک توسط مرد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد.

۱۲- در صورتی که مرد قبل از ازدواج به دروغ صفاتی را مطرح یا دارای بیماری صعب العلاج بوده و این را از زن مخفی نماید و پس از عقد آشکار شود، زن میتواند بعنوان تدلیس در ازدواج تقاضای فسخِ نکاح نماید.

۱۳- تمکین؛ عبارت از وادار نمودن زن به ایفای وظایف زناشویی است.

۱۴- اگر زن قبل از صدور حکم الزام به تمکین به منزل مشترک برگردد، دعوی تمکین مردود و زن مستحق نفقه خواهد بود.

۱۵- نشوز عبارتست از تخلف زن در انجام وظایف زناشویی از جمله ترک منزل بدون اذن شوهر.

۱۶- در صورتی که مرد همسر خود را به اجبار از منزل مشترک بیرون نماید و اجازه ی مراجعت ندهد نمیتواند از تعهد به پرداخت نفقه شانه خالی کند(نمیتواند از قاعده نشوز استفاده نماید).

۱۷- نفقه؛ عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل البسه،غذا ،اسباب منزل،و هزینه درمان و بهداشتی.

۱۸- زن میتواند به موجب دادخواست، استرداد جهیزیه خود را از دادگاه خواسته و برای اثبات اقلام جهیزیه، سیاهه جهیزیه که بامضاء زوج رسیده باشد، یا شهادت شهود یا اقرار شوهر لازم است.

۱۹- زن میتواند بابت مهریه حقوق همسر، حساب های بانکی و مطالبات او از اشخاص ثالث و اموال وی را توقیف کند.

۲۰- در صورت عدم توان بر پرداخت یک جای مهریه، مرد میتواند درخواست تقسیط مهریه به دادگاه ارائه نماید

۲۱- میزان اقساط با توجه به اوضاع و احوال قضیه، شهادت شهود ، نظریه کارشناسان رسمی، تحقیقات محلی و میزان توان برای پرداخت توسط مرد تعیین میگردد.

۲۲- طرح شکایت علیه اطرافیان با عنوان دخالت در زندگی مشترک امکان پذیر نیست مگر اینکه دخالت عنوان مجرمان خاصی داشته باشد.

۲۳- در امور خانواده؛ چنانچه هر یک از زوجین در محل های متفاوتی طرح دعوی کرده باشند، دادگاهی که دادخواست اول به آن داده شده است، اختیار رسیدگی دارد.

۲۴- در دعاوی خانوادگی ،زوجه میتواند در محل سکونت خود اقامه دعوی کند.

۲۵- انتقال اموال از سوی مرد چنانچه پس از مطالبه مهریه و حاکی از فرار دین باشد، قابل ابطال است.

۲۶ – زوجه علاوه بر محل اقامت خوانده ومحل اقامت خود، میتواند برای مطالبه مهریه به دادگاهی رجوع کند که عقد نکاح درآن واقع شده است.

۲۷- هر گاه مهر از جمله ی اموال غیر منقول باشد، زوجه ناگزیر از مراجعه به دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن قرار دارد.

۲۸- هر گاه به علت طلاق، حضانت به مادرسپرده شود و پدر از استرداد طفل امتناع نماید، مادر میتواند ازطریق دادگاه صادر کننده حکم نسبت به استرداد طفل اقدام نماید.

۲۹- چنانچه حضانت طفل به شخصی سپرده شود و پدر و مادر یا شخص ثالث مانع اجرای حکم گردد، دادگاه ولی را ملزم به عدم ممانعت نموده ودر صورت ادامه به حبس تا اجرای حکم محکوم میشود.

۳۰- در صورتی که عمل وازکتومی غیر قابل برگشت و به تشخیص پزشک معتمد قانونی موجب ناباروری دایمی زوج باشد، عمل مزبور از مصادیق تحقق وکالت در طلاق زوجه میباشد.

۳۱- اگر شوهر زن خود را اجباراً به خانه اش ببرد، عمل وی نه آدم ربایی است نه سرقت.

۳۲- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران است.

۳۳- ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوع میباشد.

۳۴- هر خارجی که بدون اجازه با زن ایرانی ازدواج کند، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

۳۵- اصلاح شناسنامه به لحاظ اثبات رابطه فرزندی،اعلام واقعه فوت یا رفع آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

۳۶- رسیدگی به درخواست تغییر نامهای غیر ممنوع و تغییر نام از حیث جنس(زن به مرد و بالعکس)؛ در صلاحیت دادگاه است.

۳۷- درخواست تغییر نامهای ممنوع درصلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال میباشد.

۳۸- تغییر نام خانوادگی زوج به تبعیت از زوجه امکان پذیر نیست.

۳۹- در تغییر نام خانوادگی استفاده از نام خانوادگی همسر برای زوجه تا زمانی که در قید زوجیت میباشد، بلامانع است.

۴۰- مهریه جزو دیون عندالمطالبه است و زوجه متوفی در دریافت سهم الارث بر سایر وارث مقدم است.

۴۱- چنانچه مهریه زن معادل یا بیشتر از اموال متوفی باشد، کلیه سهم الارث به زن اختصاص داده شده و وارث سهمی نمیبرند.

۴۲- زن برای دریافت مهریه خود میتواند به دفتر ازدواجی که در آن عقد ازدواج به ثبت رسیده یا دایره اجرای ثبت مستقل در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و تقاضای صدور اجراییه نماید.

۴۳- عسروحرج؛ وضعیتی است که در آن ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه بوده وعادتاً قابل تحمل نباشد .

۴۴- اعتیادی که به موجب آن زن میتواند به عنوان عسروحرج از شوهر طلاق بگیرد، اعتیادی است که مضربه حال خانواده باشد.

۴۵- هرگاه زوجه باکره نبوده باشد و زوج قصد طلاق داشته باشد باید تمام مهریه، اجرت المثل ایام زندگی مشترک، با دارا بودن شرایط نصف دارایی ونفقه دوران عده را نیز پرداخت نماید.

۴۶- نازایی زن از موجبات فسخِ نکاح و طلاق محسوب نمیشود.

۴۷- ازدواج دختر باکره با اجازه پدر یا جد پدری میباشد.

۴۸- زن زمانی میتواند اجرت المثل ایام زوجیت را مطالبه کند که طلاقبه درخواست زوج بوده و ناشی از تخلفات زوجه از ایفای وظایف همسری و سوءرفتار وی نباشد.

۴۹- با فوت همسر، مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه پذیرفته نیست.

۵۰- در صورتی که هر یک از زوجین برای نکاح، دیگری را به خصوصیاتی فریب دهد، علاوه بر رسیدگی کیفری؛ تقاضای فسخ نکاح و مطالبه خسارت نیز امکان پذیر است.

۵۱- چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود و در مواردی که زوجه در عدم تمکین عذر موجه دارد، استحقاق نفقه دارد.

۵۲- با فوت زوج، زن میتواند در صورتی که اموالی داشته باشد از ورثه زوج مطالبه ی نفقه ایّام زوجیت را بنماید.

۵۳- افراد میتوانند با دلیل به استناد نظریه پزشکی و روانپزشکی قانونی، با اجازه از دادگاه صالح اجازه تغییر جنسیت بگیرند و با دریافت حکم، شناسنامه خود را تغییر دهند.

۵۴- دختر باکره در صورت فسخ نکاح، مستحق مهریه نبوده مگر اینکه مرد ناتوانی جنسی داشته باشد که در این مورد نصف مهریه به وی تعلق میگیرد.

۵۵- اگر زن باکره نباشد در صورتی که هر نوع از موارد فسخ توسط زوج اعمال شود؛ میبایست کل مهریه زوجه را بپردازد.

۵۶- نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است.

۵۷- در صورتی که در هنگام ازدواج مرد خود را دارای اوصافی معرفی کند و سپس خلاف آن ثابت شود، زن میتواند شوهرش را به عنوان تدلیس تحت تعقیب قرار داد.

۵۸- همین که شخص فریب خورده متوجه تدلیس طرف عقد شود، نباید در استفاده از این حق مسامحه کند و فورأ باید برای فسخ نکاح اقدام نماید.

۵۹- در صورتی که مرد برخلاف شرایط ضمن عقد مبادرت به ازدواج مجدد نماید، زن حق دارد درخواست طلاق کند.

۶۰- هر گاه یک یا چند نفر از ورثه تعهد کند که از اموال خاصی حق مطالبه ارث نداشته باشند، باید به آن تعهد عمل نموده و تخلف از آن جایز نیست.

۶۱- درصورت فوت زوج،زوجه میتواند مهریه اش را از دیه متوفی برداشت نماید.

۶۲- ثبت واقعه ازدواج و طلاق اجباری و عدم انجام این امر موجبِ اعمال کیفر حبس است.

۶۳- ثبت ازدواج موقت اختیاری است مگر در سه مورد : باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد

۶۴- اگر زوج هنگام طلاق با توافق حضانت را به زن واگذار نماید، با ازدواج مجدد مادر این حق سلب نمیشود.

۶۵- هر گاه زوجین از یکدیگر جدا شوند بر حسب قانون، حضانت فرزند (چه پسر چه دختر) تا ۷ سالگی با مادر است و با ازدواج مادر حق حضانت وی ساقط میشود.

۶۶- هرگاه زوج بخواهد همسر خود را طلاق بدهد، ممکن است بر اساس سنوات زندگی مشترک، فعالیت های زوجه و توانایی مالی زوج؛ نحله تعیین شود.

۶۷- چنانچه زوج در زمان نکاح شرط تصنیف دارایی را امضا کرده باشد،نوبت به اجرت المثل نمیرسد.

۶۸- در صورتی که پدر و مادر جدا از هم زندگی میکنند، حضانت تا ۷ سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر خواهد بود.

۶۹- در صورت فوت پدر و مادر، حضانت بر عهده جد پدری است.

۷۰- درصورت مخالفت پدر با ازدواج دختر، وی میتواند با معرفی همسر خود،شرایط مهریه و … از دادگاه اذن در ازدواج بگیرد.

۷۱- زن برای استرداد جهیزیه باید دادخواست داده و طرح شکایت خیانت در امانت صحیح نیست.

۷۲- هرگاه زوجه در موقع ازدواج خود را دوشیزه قلمداد کند و خلاف آن ثابت شود، مرد حق فسخ نکاح را دارد.

۷۳- فروش کودک خردسال از جانب پدر جرم و قابل تعقیب کیفری است.

۷۴- در عقد موقت زن میتواند شرط کند که زوجه برای وی نفقه ماهیانه تعیین نموده و در صورت عدم انجام، نسبت به مطالبه اقدام نماید.

۷۵- سکوت زوجه در تقسیم ترکه و عدم مطالبه مهریه، به معنی اسقاط حق او بر مهریه نیست.

۷۶- در صورتیکه درضمن حکم طلاق اجرت المثل، نفقه و مهریه تعیین شده باشد، مستقل از حکم طلاق قابل مطالبه است.

طلاق از طرف زن و مهم ترین نکات آن

همان‌طور که در مقالات گذشته اشاره شد، درخواست‌های طلاق بر اساس اینکه چه کسی آن را ارائه کرده باشد به سه دسته تقسیم می‌شوند و عبارت‌اند از: طلاق به درخواست مرد، طلاق به درخواست و از طرف زن و طلاق توافقی. هر یک از این انواع طلاق از نظر حقوقی ویژگی‌های مختلفی را به همراه دارند. در این مقاله، به شرایط و ویژگی‌های طلاق از طرف زن می‌پردازیم.

شرایطی و قوانینی که طلاق از طرف زن می‌تواند مطرح شود

با اینکه طلاق دادن یک عمل حقوقی از جانب مرد است، اما قانون‌گذار شرایطی را پیش‌بینی کرده که زن نیز در صورت وجود آن شرایط بتواند تقاضای طلاق خود را به دادگاه ارائه کند. این شرایط برای طلاق از طرف زن عبارت‌اند از:

 • ۱- خودداری یا ناتوانی شوهر نسبت به پرداخت نفقه

  برحسب ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی “در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقهو عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.”
  نکته‌ای که از این ماده قانونی استخراج می‌شود این است که زن برای اخذ طلاق ابتدا بایستی از دادگاه تقاضای نفقه از سوی شوهرش نماید و در ادامه و درصورتی‌که حکم صادره از سوی دادگاه در مورد نفقه اجرایی نشد، تقاضای طلاق نماید.

 • ۲- عسر و حرج زن

  بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی “درصورتی‌که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورتی‌که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.”
  عسر و حرج مطرح شده در این قانون عبارت است از شرایطی که ادامه زندگی برای زن را با مشقت و دشواری همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. یکی از مواردی که بانوان جامعه تلاش می‌کنند تا از آن برای طلاق استفاده کنند همین مفهوم عسر و حرج است. گرچه می‌توان برخی از مفاهیم همچون بیماری صعب‌العلاج شوهر، اعتیاد، عدم پرداخت نفقه یا ترک طولانی زندگی مشترک را از مفاهیم عسر و حرج دانست؛ اما مشکلی که اینجا وجود دارد آن است که تعریف این مفهوم در اختیار قاضی قرار گرفته است و در بسیاری از موارد رویه‌های متفاوتی در این خصوص وجود دارد.

 • ۳- غیبت شوهر

  ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی عنوان می‌کند “هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت قوانین مرتبط به شخص مفقودالاثر (ماده ۱۰۲۳) حاکم او را طلاق می‌دهد.”
  ازآنجایی‌که تحمل انتظار ۴ ساله و تشریفات قانونی مرتبط با شخص مفقودالاثر، سخت به نظر می‌رسد، عمـلاً این ماده قانونی برای طلاق کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما راه‌حل آسان‌تری که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد یکی از شروط ضمن عقد است که برحسب آن اگر شوهر ۶ ماه غیبت کند زن از جانب شوهر برای طلاق وکیل می‌شود.

 • ۴- وکالت زن در طلاق

  ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می‌گوید “طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبـور نباشـد در ضـمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل‌اینکه شرط شود هرگاه شـوهر زن دیگـر بگیـرد یـا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد یا سوء رفتاری نماید کـه زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل‌تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد کـه پـس از اثبـات شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.”
  در ازدواج‌های دائمی معمولاً مرد در۱۲ مورد به همسر خود وکالـت می‌دهد که با تحقق یکی از شروط دوازده‌گانه مـذکور، خـود را مطلقـه نمایـد. ازجمله شـروط مذکور، غیبت شوهر به مدت ۶ ماه یا بیشتر، ارتکاب جرمی کـه مخـالف مـصالح خـانوادگی باشـد، انتخاب همسر دوم از سوی شوهر و اعتیاد شوهر به مواد مخدری است که برای مصلحت خانواده زیان‌آور باشد.

از بین مواردی که در بالا مطرح شد، مورد آخر یعنی وکالت زن در طلاق، که به‌موجب شروط ضمن عقد و تحقق آن‌ها به زن داده می‌شود؛ بیشترین استفاده را برای درخواست طلاق از طرف زن دارد، چراکه اثبات موارد موجود در آن معمولا راحت‌تر و نیازمند زمان کمتری است.

پیشنهادی به بانوان

با وجود همه موارد بالا باز هم در بسیاری از موارد، یکی از بزرگ‌ترین معضل بانوان، گرفتن طلاق در شرایط سخت زندگی است. همین امر موجب شده است بسیاری از خانم‌ها و خانواده‌ی آن‌ها در هنگام ازدواج به حربه مهریه‌های سنگین توسل کنند. به‌عنوان یک وکیل دادگستری باید اشاره کنم که مهریهسنگین امروز نمی‌تواند در بسیاری از موارد مرد را ملزم به طلاق نماید؛ چراکه با تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط مهریه از زیر بار پرداخت یکجای آن فرار می‌کنند و تقسیط مهریه نیز تنها تا ۱۱۰ سکه قابل پذیرش است و فراتر از آن را، فقط مرد در صورتی ملزم به پرداخت است که اموالی غیر از مستثنیات دین داشته باشد. بنابراین بهتر این است که به‌جای مهریه‌های چند صد سکه‌ای در هنگام عقد، بانوان از وکالت در طلاق استفاده کنند.

چگونگی طرح دعوای طلاق

برای اینکه از همسر خود طلاق بگیرید باید دادخواستی به محل اقامت خود یا شوهرتان تقدیم کنید. اگر در مراکز استان‌ها زندگی می‌کنید باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید. در غیر این صورت باید به دادگستری محل خود مراجعه کنید. رونوشت عقدنامه و شناسنامه خود را به همراه ببرید. دلایل خود برای طلاق را ارائه کنید. ابلاغیه‌ای به شما و همسرتان ابلاغ می‌شود تا در جلسه دادگاه حاضر شوید و بعد از آن نیز حکم دادگاه صادر شده که این حکم هم قابل تجدیدنظرخواهی و هم قابل فرجام‌خواهی است. اصولا در شهری همچون تهران روند طلاق از طرف زن می‌تواند چیزی بین ۴ تا ۸ ماه به طول بینجامد.

چهار نکته کلیدی هنگام خرید خانه


 • گاهی آگاهی از نکات های حقوقی و ضروری در هنگام خرید ملک اهمیتی باایی د ارد که نا آگاهیی از آنها تبعات بیشتری دارد . 
 • 1- آن ملک موقوفه نباشد
 • 2- متعلق به ورثه نباشد
 • 3- در رهن فردی دیگر نباشد
 • 4- ملک توقیفی نباشد و ....

 

چهار نکته کلیدی هنگام خرید خانه

  • گاهی آگاهی از نکات های حقوقی و ضروری در هنگام خرید ملک اهمیتی باایی د ارد که نا آگاهیی از آنها تبعات بیشتری دارد . 
  • 1- آن ملک موقوفه نباشد
  • 2- متعلق به ورثه نباشد
  • 3- در رهن فردی دیگر نباشد
  • 4- ملک توقیفی نباشد و ....
  • موقوفه نبودن املاک

در هنگام خرید ملک بررسی موقوفه بودن آن بسیار مهم می باشد . تصورات سیل بیشماری از مردم این است که املاک وقفی تنها درقالب مدرسه ، حسینه ، بیمارستان و امثالهم است . ولی بهتر است بدانید که بیشتراملاک وقفی دراجاره فردی دیگر می باشد .زیرا تعداد املاک موقوفی درکشورما کم نمی باشد پس باید مراقب باشیم . 
انجام معاملات املاک وقفی جایز نمی باشد و یک چنین املاکی نیز به لحاظ قانونی هم قابل خرید و فروش نمی باشند . تنها زمانی می توان املاک وقفی را به غیر انتقال داد که ملک وقفی درقالب هایی مثل صلح منافع و اجاره قابلیت انتقال باشد و هیچ موقع خود ملک به مالکیت فردی دیگر در نمی آید. حقوق ملک وقفی یا انتقال منافع باید با رعایت ضوابط مربوط به اموال موقوفه انجام شود. بررسی موقوفی بودن یا نبودن ملک با مراجعه و استعلام از سازمان اوقاف مشخص می شود.

ورثه ای نبودن هر گونه ملکی

معامله از راه ارث و بین وارث به هنگام عقد قرارداد نیاز به مدارك زير دارد:

حساب ماليات و گواهی انحصار وراثت 

  • در رهن نبودن ملک 

  • در توقیف نبودن ملک 

  • بررسی کردن طرح های عمرانی و همچنین شهری

  • استعلام گرفتن از آخرین وضعیت ثبتی ملک مورد نظر 

  • تحقیق کردن محلی از ملک مورد نظر

Slide background
Slide background
 
 
 
  
footer logo
  
 
FERESHTEH/EDALAT
 

© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1