چهار نکته کلیدی هنگام خرید خانه


 • گاهی آگاهی از نکات های حقوقی و ضروری در هنگام خرید ملک اهمیتی باایی د ارد که نا آگاهیی از آنها تبعات بیشتری دارد . 
 • 1- آن ملک موقوفه نباشد
 • 2- متعلق به ورثه نباشد
 • 3- در رهن فردی دیگر نباشد
 • 4- ملک توقیفی نباشد و ....

 

چهار نکته کلیدی هنگام خرید خانه

  • گاهی آگاهی از نکات های حقوقی و ضروری در هنگام خرید ملک اهمیتی باایی د ارد که نا آگاهیی از آنها تبعات بیشتری دارد . 
  • 1- آن ملک موقوفه نباشد
  • 2- متعلق به ورثه نباشد
  • 3- در رهن فردی دیگر نباشد
  • 4- ملک توقیفی نباشد و ....
  • موقوفه نبودن املاک

در هنگام خرید ملک بررسی موقوفه بودن آن بسیار مهم می باشد . تصورات سیل بیشماری از مردم این است که املاک وقفی تنها درقالب مدرسه ، حسینه ، بیمارستان و امثالهم است . ولی بهتر است بدانید که بیشتراملاک وقفی دراجاره فردی دیگر می باشد .زیرا تعداد املاک موقوفی درکشورما کم نمی باشد پس باید مراقب باشیم . 
انجام معاملات املاک وقفی جایز نمی باشد و یک چنین املاکی نیز به لحاظ قانونی هم قابل خرید و فروش نمی باشند . تنها زمانی می توان املاک وقفی را به غیر انتقال داد که ملک وقفی درقالب هایی مثل صلح منافع و اجاره قابلیت انتقال باشد و هیچ موقع خود ملک به مالکیت فردی دیگر در نمی آید. حقوق ملک وقفی یا انتقال منافع باید با رعایت ضوابط مربوط به اموال موقوفه انجام شود. بررسی موقوفی بودن یا نبودن ملک با مراجعه و استعلام از سازمان اوقاف مشخص می شود.

ورثه ای نبودن هر گونه ملکی

معامله از راه ارث و بین وارث به هنگام عقد قرارداد نیاز به مدارك زير دارد:

حساب ماليات و گواهی انحصار وراثت 

  • در رهن نبودن ملک 

  • در توقیف نبودن ملک 

  • بررسی کردن طرح های عمرانی و همچنین شهری

  • استعلام گرفتن از آخرین وضعیت ثبتی ملک مورد نظر 

  • تحقیق کردن محلی از ملک مورد نظر

© کلیه حقوق سایت برای دپارتمان اینترنتی فرشته عدالت محفوظ است. 1397