Warning: Undefined array key 1 in /home/pooyaray/public_html/plugins/system/pwtseo/pwtseo.php on line 1709

Warning: Undefined array key 1 in /home/pooyaray/public_html/plugins/system/pwtseo/pwtseo.php on line 1709

Warning: Undefined array key 1 in /home/pooyaray/public_html/plugins/system/pwtseo/pwtseo.php on line 1709

Warning: Undefined array key 1 in /home/pooyaray/public_html/plugins/system/pwtseo/pwtseo.php on line 1709
بهترین وکیل خوب مشهد | مطالب حقوقی ناب | 09156665431

 

 

بهترین وکیل مشهد | مطالب حقوقی ناب | از سیر تا پیاز مطالب حقوقی خانواده

 

تلفن پذیرش و منشی جهت رزرو وقت :


09154433487 | 09156665431

 

  

 ۱. حکم سن ازدواج در قانون 
 سن دختران در ایران زیر ۱۳ سال و سن پسران زیر ۱۵ سال به اذن ولی منوط است به شرط آنکه با مصلحت دادگاه انجام پذیرد .


 ۲. حکم اذن پدر در ازدواج دختر 
همانطور که میدانیم پسر برای ازدواج نیازمند اذن ولی یا پدر نمی باشد ولی دختر باکره برای ازدواج خود نیازمند اذن ولی است ست ولی اگر پدر دختر بدون هیچ گونه دلیلی با ازدواج دختر مخالفت کند او می تواند با معرفی کامل شخصی که قصد ازدواج با او را دارد و شروط ازدواجش به دادگاه اجازه ازدواج را از شخص قاضی بگیرد.

 

بهترین وکیل مشهد | مطالب حقوقی ناب | 09156665431


 ۳. حکم تصرف در امور مالی 
چنانچه شخصی به سن بلوغ برسد ولی به ۱۸ سالگی نرسیده باشد برای تصرف در امور مالی نیازمند حکم رشد می باشد مگر آنکه اذن ولی خود را داشته باشد .


 ۴. حکم نفقه فرزند پسر در قانون 
نفقه فرزندان پسر تا ۱۸ سال و برخی تا سن ۲۵ سالگی در صورت اشتغال به تحصیل و فقدان در آمد با پدر خانواده می باشد نفقه فرزند دختر تا زمانی که مجرد است و درآمدی ندارد بر عهده پدر می باشد ولی نمی تواند برای نفقه ایام گذشته خود اقدام کند.


 ۵. حکم نفقه دختر مطلقه در قانون 
در صورتی که فرزند دختر طلاق گرفته باشد و توان تأمین معیشت خود را نداشته باشد میتواند از پدر نفقه بگیرد .


 ۶. حکم اجازه پدر و شوهر برای خروج از کشور در قانون 
چنانچه دختر مجرد به ۱۸ سال تمام رسیده باشد برای خروج از کشور به اجازه پدر نیاز ندارد اما زن برای خروج از کشور به اجازه همسر خود نیازمند است مگر آنکه در سفر حج تمتع و همچنین زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کرده باشد و تابعیت کشور ایران را داشته باشد باقی می باشد .
می توان برای خروج از کشور است شهر وکالت گرفت این مسئله می‌تواند هم در زمان عقد و هم بعد از آن برای زن وجود داشته باشد .


 ۷. حکم هدایای نامزدی در قانون 
هدایای نامزدی هبه محسوب می شود و چنانچه دوران عقد و نامزدی به هم بخورد و هدایا موجود باشد میتوان آنها را پس گرفت .


 ۸. حکم اشتغال زن 
چنانچه زنی پیش از ازدواج شاغل بوده باشد مامانت از اشتغال او توسط همسر تقریباً غیر ممکن میباشد .


 ۹. حکم حضانت کودکان 
حضانت فرزندان دختر و پسر فرقی ندارد تا هفت سالگی با مادر است دختر در ۹ سالگی و پسر در سن ۱۵ سالگی می تواند انتخاب کند که با مادر خود زندگی کند یا با پدر .


 ۱۰. حکم عدم تمکین و مبحث نفقه و حق حبس 
در صورت عدم تمکین نفقه خانم قطع میشود و به او تعلق نمی گیرد چنانچه در صورت داشتن حق حبس ( یعنی زن قبل از آنکه نزدیکی صورت بگیرد از همسر خود تمام مهدیه خود را مطالبه کند در آن صورت می تواند از همسر خود تمکین نکرده و تمام مهریه خود را مطالبه کند ) .


 ۱۱. حکم ارث در ازدواج دائم 
در صورتی که شوهر فوت کند و فرزند داشته باشد یک هشتم تمام اموال منقول و غیرمنقول او به خانوم به ارث میرسد و در صورتی که فرزندی نداشته باشد یک چهارم از این اموال به خانوم به ارث میرسد .


 ۱۲. حکم ارث در مبحث ازدواج موقت 
در ازدواج‌های موقت زوجین از یکدیگر ارث نمی برند ولی چنانچه در این به فرزندی حاصل شود فرزند از پدر و مادر خود ارث میبرد .

 

بهترین وکیل مشهد | مطالب حقوقی ناب | 09156665431


 ۱۳. حکم نفقه فرزند خوانده در قانون 
نفقه فرزند خوانده بر عهده سرپرست او باشد ولی چنانچه والدین از دنیا بروند ارث نمی برد و بالعکس .


 ۱۴. حکم افزایش مهریه پس از عقد 
حکم افزایش مهدیه پس از عقد امکان پذیر نیست ولی کاهش آن را میتوان با تنظیم سند رسمی و تحت عنوان اقرار ، بذل ، هبه مهدیه امکان پذیر می باشد .


 ۱۵. حکم حق طلاق زن 
حکم حق طلاق در اختیار زوج می باشد ولی زوجه می‌تواند این حق را از همسر خود بگیرد که هر زمان که خواست خود را مطلقه نماید این حکم را می تواند از دفتر اسناد رسمی و با وکالت بلاعزل از شوهر خود بگیرد .


 ۱۶. حکم تنصیف اموال 
چنانچه طلاق به درخواست زوج باشد و درخواست طلاق او ناشی از سوء معاشرت زوجه نباشد و زوج شرط های دوازده گانه عقدنامه را نیز ازدواج امضا کرده باشد در موقع طلاق باید نصف دارایی خود را که در دوران زندگی زناشویی به دست آورده به زن منتقل کند .


 ۱۷. حکم مهریه کامل و فوت همسر 
چنانچه شوهر یه خانم فوت کنم و به فرض عدم نزدیکی زن هم میتواند کل مهریه خود را از ماترک مطالبه کند مهریه زن دین ممتاز محسوب می شود و نسبت به طلبکاران دیگر اولویت دارد .


 ۱۸. حکم طلاق پیش از نزدیکی 
چنانچه طلاق پیش از نزدیکی صورت بگیرد زن زن مستحق نصف مهریه می باشد .


 ۱۹. حکم سلب حضانت فرزند و ازدواج مجدد مادر 
چنانچه حضانت فرزند ای با مادر وی باشد و مادر ازدواج کند همسر سابق مادر میتواند تقاضای سلب حضانت فرزند خود را از او بگیرد .


 ۲۰. حکم اجرت المثل 
چنانچه خانمی در زمان زندگی زناشویی کارهایی را انجام داده که جزو وظایف او نبوده و قصد تبرع نداشته باشد می‌تواند کل کارمزد را از شوهر خود دریافت کند .


 ۲۱. حکم شرط ازدواج دوم شوهر 
خانم میتواند در زمان عقد و نکاح حکم عدم ازدواج مجدد شوهر را شرط کرد .

 

 ۲۲. حکم حق تحصیل زوجه در قانون 
چنانچه زوجه پیش از ازدواج در حال تحصیل باشد پس از ازدواج مرد نمی تواند مانع تحصیل او شود .


 ۲۳. حکم وصیت نامه در قانون 
هر فرد می تواند تا یک سوم اموال خود را وصیت کند و مازاد بر یک سوم اموال او نیازمند تاییدیه وارث است .


 ۲۴. حکم رجوع از هبه در قانون 
چنانچه هر یک از زوجین اموالی را به هم هبه نمایند در صورتی که بقای آنها باشد می‌توانند اموالی که هبه نموده اند را پس بگیرند .


 ۲۵. حکم منع ملاقات فرزند در قانون 
چنانچه مسئول حضانت طفل از ملاقات فرزند با اشخاص ذی‌نفع ممانعت کند می تواند به درخواست ذی نفع به جزای نقدی محکوم شود .


 ۲۶. حکم مهریه حتی با رابطه نامشروع زوجه در قانون 
زوجه میتواند حتی با اثبات رابطه نامشروع مهریه خود را از زوج مطالبه نماید .


 ۲۷. حکم هزینه های نفقه در قانون 
در قانون نفقه مشمول هزینه های دعوا و درمان زوجه می باشد و هزینه های عمل جراحی زیبایی شامل نفقه نیست .


 ۲۸. حکم ضمانت در پرداخت نمودن مهدیه 
در عقدنامه فرد دیگری میتواند برای پرداخت مهریه از زوج ضمانت کند در این صورت چنانچه ضمانت تضامنی باشد برای مطالبه نمودن مهریه زوجه میتوان علیه ضامن اقامه دعوا کرد .


 ۲۹. حکم تدلیس یا فریب در ازدواج 
پنهان نمودن ازدواج سابق از همسر فعلی جرم می باشد و مصداق تدلیس در ازدواج است و مجازات آن ۶ ماه تا دو سال حبس می باشد .

 

 

 

 بهترین وکیل مشهد | مطالب حقوقی ناب | 09156665431

 
 
 
  
الو روانشناس
 
 
FERESHTEH/EDALAT
 
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1