Warning: Undefined array key 1 in /home/pooyaray/public_html/plugins/system/pwtseo/pwtseo.php on line 1709

Warning: Undefined array key 1 in /home/pooyaray/public_html/plugins/system/pwtseo/pwtseo.php on line 1709
انواع طلاق | وکیل خوب در مشهد | تلفن: 09156665431

وکیل خوب در مشهد 

انواع طلاق

را برحسب نوع آن ، تقاضاکننده ، رضایت طرفین بصورت زیر است

1- طلاق به درخواست زوجه

2- طلاق به درخواست زوج 

3- طلاق توافقی 

انواع طلاق | وکیل خوب در مشهد

09156665431 وکیل خوب در مشهد

 

طلاق به معنای آن است که دو همسر از یکدیگر جدا شدن با شرایطی خاص جدا شوند ، یکی از عوامل اصلی اختلافات که باعث جدایی فی ما بین زوجین می شود

عدم شناخت کافی در موقع ازدواج است .

که در بعضی ازاین گونه موارد تنها راه حل این گونه از مسائل و مشکلات ، طلاق می باشد.

طلاق به دو قسم می باشد:

1- رجعی

2- بائن

تعریف طلاق رجعی

منظور از رجوع در طلاق رجعی این است که اقا یا مرد در مدت زمان  عده بدون نیاز به هیچ گونه عقد مجدد با لفظی و یا عملی به همسر مطلقه خود می فهماند

که او را دوباره به همسری خود قبول کرده است

ولی به این شرط که قصد رجوع داشته باشد.

به طلاقی گفته می شود که در آن در مدت زمانی عده زوج یا مرد حق بازگشت به زوجه یا خانم را داشته باشد.

تعریف طلاق بائن

در این گونه از طلاق مرد به هیچ عنوان حق رجوع و یا بازگشت به همسرخود را در مدت زمان عده ندارد و در مدت زمان عده مرد و زن نامحرم محسوب می شوند و دیگر آقا یا مرد

تکلیفی برای باز پرداخت نفقه ندارد و اگر چنانچه بخواهد با آن زن بطور مجدد ازدواج کند نیاز به خطبه عقد مجدد است.

نکته: عده را زمانی است که در آن خانمی که از همسرخود طلاق گرفته است برای اطمینان از حامله نبودنش از همسرخویش حق ازدواج دوباره را ندارد.

طلاق را برحسب نوع آن ، تقاضاکننده ، رضایت طرفین می توان به اشکال مختلفی دارد که قوانین آن نیز به همان گونه متفاوتند .

1- طلاق به درخواست زوجه

2- طلاق به درخواست زوج 

3- طلاق توافقی 

 

 

 
 
 
  
الو روانشناس
 
 
FERESHTEH/EDALAT
 
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1