Warning: Undefined array key 1 in /home/pooyaray/public_html/plugins/system/pwtseo/pwtseo.php on line 1709

Warning: Undefined array key 1 in /home/pooyaray/public_html/plugins/system/pwtseo/pwtseo.php on line 1709

Warning: Undefined array key 1 in /home/pooyaray/public_html/plugins/system/pwtseo/pwtseo.php on line 1709

Warning: Undefined array key 1 in /home/pooyaray/public_html/plugins/system/pwtseo/pwtseo.php on line 1709
از سیر تا پیاز طلاق یکطرفه در مشهد | طلاق سریع در مشهد | 09156665431

از سیر تا پیاز طلاق یکطرفه در مشهد | طلاق سریع در مشهد

تلفن پذیرش :

09156665431

 

فریب در ازدواج یا تدلیس :

« طبق ماده 438 قانون مدنی تدلیس یعنی عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود» و یا نگفتن تمام حقیقت .

و همچنین طبق ماده ی 1128 قانون مدنی هرگاه در یکی از طرفین صفتی خاص شرط شده باشد و پس از عقد معلوم شود که طرف مقابل فاقد این توصیف است .

در یک چنین شرایطی برای فرد مقابل حق فسخ قایل خواهیم بود، چه یک چنین توصیفی در عقد گفته شده باشد یا عقد بر این مبنا واقع شده باشد . (اگر در جایی قید نیز نشده باشد ولی مبنای ازدواج بر آن باشد) 

   به طور مثال:  چنانچه زوجه در سند ازدواج در جلوی اسمش لغت (دوشیزه) قید شده باشد ولی مشخص شود که فرد مقابل ازدواج کرده و در زمان طلاق نیز دوشیزه نبوده است و ازدواج قبلی خود را نیز از شناسنامه پاک کرده باشد و به طرف مقابل نیز نگفته باشد ، این اقدام هم مشمول تدلیس است و مرد هم می تواند نسبت به این عمل طرح دعوی فسخ نکاح نماید .حتی اگر فردی قبل ازدواج نسبت به اخذ گواهی سلامت اقدام نماید مشمول تدلیس است .

 

از سیر تا پیاز طلاق یکطرفه در مشهد | طلاق سریع در مشهد

 

اگر به هر علتی ، این مسئله مخفی بماند ، حتی اگر پس از رابطه ی جنسی، مرد متوجه شود و مدارکی حاصل شود یا قرائنی به دست آید مبنی بر اینکه زن قبلا ازدواج کرده است این امر نیز از طریق مراجع قضایی و ثبت احوال و دادگاه قابل استعلام است. با در ماده ی 440 قانون مدنی تاکید شده است که باید فسخ بعد از اطلاع فوری صورت گیرد .

و همچنین طبق ماده ی 1131 قانون مدنی اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ ، نکاح را فسخ نکند حق فسخ او ساقط می شود به این شرط که به حق فسخ و فوریت آن آگاهی داشته باشد .باید دانست که در مواردی دیده شده برخی افراد بعد از بهتراست بدانید که با حذف نام همسر سابق از شناسنامه این اطلاعات از سیستم ثبت احوال پاک نخواهد شد . پس اگر در ازدواج فعلی از ازدواج سابقمان نامی نبریم این امر چه برای زن و چه مرد تدلیس در ازدواج است .و طبق قانون 647 مجازات اسلامی تدلیس در ازدواج جرم است واز شش ماه تا دو سال برای فرد حبس در نظر گرفته شده است.

علاوه بر ازدواج سابق چنانچه هر یک از زوجین پیش ازازدواج، طرف مقابل خود را حتی به امور واهی مثل تحصیلات عالیه شغل ، موقعیت اجتماعی ، تمکن مالی وامثال آن بفریبد و عقد بر اساس آنها واقع شود فرد مرتکب حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد .اگر این فریبکاری کتبا در جایی درج نشده باشد اثبات آن در دادگاه دشوار است و امکان دارد نیاز به شهادت شهود دارد. و گاهی نیز استعلام از مراجع ذی صلاح کافی خواهد بود .

طلاق از طرف مرد :

بهتر است بدانید که طبق ماده 1133 قانون مدنی : حق طلاق زوجه با زوج است و صحت و درستی این مسئله به موافقت زوجه نیازمند است و چنانچه خانمی به طلاق راضی نباشد

زوج می تواند از همین ماده قانونی استفاده کند . اگر زوجه پیش از ازدواج بیماری پنهانی داشته باشد و به اطلاع زوج نرساند ، زوج می تواند از این تدلیس یا فریب در ازدواج

استفاده کند و طلاق یکطرفه صادر خواهد شد ولی اگر این بیماری در دوران زندگی پیش آید طلاق یک طرفه از سوی مرد صورت نخواهد گرفت . در زمان طلاق نیاز به حضور

لااقل دو نفر مرد عادل هست .

 

ممنوع الخروجی زوج :

+ زن می تواند از این ابزار جهت وادار نمودن مرد به پرداخت مهریه استفاده نماید .

ممنوع الخروجی مرد می تواند در بعضی موارد و ضوابط به لحاظ نوع کار و حرفه رفع شود .  

+ برای رفع ممنوع الخروجی نمی توان از ادعای اعسار مهریه و  حکم تقسیط مهریه استفاده کرد . و تا زمان پرداخت کامل مهریه دستور ممنوع الخروجي رفع نخواهد شد هر چند که از اجرای آن مدت زیادی گذشته باشد.

+ در طلاق توافقی زوجین باید سه ماه پس از ابلاغ رای یا قطعی شدن آن به دفتر ازدواج و طلاق مراجعه کنند .

+ طبق ماده 34 قانون حمایت خانواده اگر زوجین طی مدت سه ماه گواهی عدم امکان سازش خود را تسلیم دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق نکنند این گواهی عدم امکان سازش از اعتبار افتاده و کلیه توافقات انجام شده ملغی می شود .

+ طبق ماده 36 قانون حمایت خانواده در طلاق توافقی شوهر می تواند به زن وکالت در طلاق دهد که بدون حضور شوهر در دفترخانه صیغه طلاق را جاری شود  .

 

 اگر زوج در حال بیماری همسر خویش را طلاق دهد و ظرف مدت یک سال از تاریخ طلاق به علت همان بیماری فوت کند زن از او ارث می برد

 

نحوه ی محاسبه مهریه به نرخ روز :

محاسبه مهریه به نرخ روز مخصوص شرایطی است که مهریه وجه نقد باشد و زوجها هنگام وقوع عقد برای پرداخت آن توافق نکرده باشند . 

 

  نرخ شاخص سال قبل از مطالبه تقسیم بر نرخ شاخص سال وقوع عقد نتیجه به دست آمده ضرب در مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه 

 

🔹چند نمونه از مصادیق عسر و حرج :

+ اگر شوهر به مدت 6  ماه زندگی را بدون عذر موجه ترک کند (ترک انفاق)

+ اعتیاد شوهر به مواد مخدریا الکل و امتناع وی از ترک آنها

+ اگر زوج به تعهداتش عمل نکند یا بعد از ترک دوباره به مصرف آنها روی آورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد گرفت .

+ محکوم شدن قطعی زوج به 5 پنج سال یا بیشتر از آن .

+ هر گونه سوئ رفتار زوج از قبیل فحاشی یا ضرب و شتم مرد که با توجه به وضعیت زن غیر قابل تحمل باشد.

+ مبتلا شدن مرد به انواع بیماری های صعب‌العلاج روانی یا مسری که زندگی مشترک را مختل سازد .

 

🔹طریقه ی محاسبه نفقه زن :
چنانچه زن نسبت به مطالبه نفقه اقدام نماید مراجع قضایی برای تعیین نفقه این امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهند تا نفقه زوجه را با در نظر گرفتن شئونات و تحصیلات و خانواده پدری وی تعیین نماید و با توجه به نظر کارشناس حکم مقتضی صادر می شود.

 

🔹تفاوت نفقه زن با نفقه فرزند :
نکته بسیار مهم در خصوص نفقه زن این است که زوجه می تواند نفقه معوقه( گذشته) خود را از مرد (زوج) مطالبه کند یعنی اگر شخص 3 سال است که نفقه همسر خود را پرداخت نکرده، زن می تواند نفقه گذشته خود را مطالبه کند در صورتی که این کار در مورد نفقه فرزندان قابل اجرا نیست.

 

🔺در طلاق توافقی زوجین در چه مدت زمانی باید به دفتر ازدواج و طلاق مراجعه کنند و گواهی عدم امکان سازش خود را تسلیم دفترخانه کنند؟

✅سه ماه پس از ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رأی.

 

🔺اگر در مدت سه ماه مذکور زوجین گواهی عدم امکان سازش را تسلیم دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق نکنند تکلیف چیست؟

✅گواهی عدم امکان سازش از اعتبار می افتد و توافقات انجام شده ملغی میشود (ماده 34 قانون حمایت خانواده).

 

🔺اگر یکی از طرفین متقاضی طلاق توافقی بعد از تسلیم گواهی عدم امکان سازش در دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند تکلیف چیست؟

✅گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط و کلیه توافقاتی که گواهی عدم امکان سازش بر مبنای آن صادر شده باطل است ( ماده 34 قانون حمایت خانواده).

 

🔺آیا در طلاق توافقی شوهر میتواند به زن وکالت دهد که بدون حضور شوهر در دفترخانه صیغه طلاق جاری شود؟

✅بله مرد میتواند به موجب سند رسمی به زن وکالت بلاعزل دهد و عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست (ماده 36 قانون حمایت خانواده).

 

نکته : زن میتواند بنا به اعلام دادگاه صادرکننده رأی به تنهایی در دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق حاضر شده و صیغه طلاق جاری شود و سردفتر به نمایندگی، صیغه طلاق را جاری می کند و عدم حضور مرد مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

 

نفقه معوقه

⚜️زوجه میتواند برای مهریه و نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی کند و طلب وی از این بابت طلب ممتاز بوده و در صورت ورشکستی شوهر و یا فوت ،زن مقدم بر سایر طلبکاران است.

 

حکم جلب سیار

🔹🔹زمانی که متهم علیرغم احضار ش در زمان مقرر شده در دادگاه (مراجع قضایی نزد بازپرس و ...) حاضر نشود بنابر در خواست شاکی دستور جلب صادر می شود .

🔹🔹اگر مکان متهم مشخص نباشد ،این جلب به صورت سیار صادر میشود ،یعنی اینکه حکم جلب به جای کلانتری معین ،به کلیه نیرو های انتظامي (ضابطین )در حوزه قضایی مربوطه نوشته میشود که با راهنمایی شاکی متهم را هرجا که بیابند دستگیر نموده و به نزد مقام قضایی مربوطه بیاورند .

🔹در مواردی که زن اختیار تعیین خانه را ندارد، باید در خانه‌ای که شوهر تهیه کرده است، سکونت کند. در صورت امتناع، مرد می‌تواند دعوی الزام به تمکین را مطرح کند که در صورت محکومیت و عدم اجرای آن به اصطلاح قانون، ناشزه محسوب شده و مستحق دریافت نفقه نیست.

🔹اگر زن از شوهر اجازه اختیار مسکن را گرفته باشد، این حق محدود به زمان خاصی نیست و هر چند مرتبه می‌تواند از این حق استفاده کند.

🔹ولی این اختیار بدان مفهوم نیست که زن بتواند زوج را مجبور به زندگی با خانواده خود یا اقامت در خارج از کشور کند؛ هر چند که مسکن پدر یا مادر یا محل مسکونی در خارج از کشور متناسب با وضعیت زن باشد زیرا هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد.

🔹 اگرچه طبق شرع و قانون، زن باید در محلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی گزیند اما مسکن باید به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و زن می‌تواند تقاضای مسکـن مستقل کند.

 

حضانت فرزندان در طلاق توافقی

⚜️ زوجین برای حضانت فرزندان در طلاق توافقی میتوانند توافق کنند که حضانت فرزند زیر 7سال حتی نوزاد یا بالای 7سال با پدر يا مادر باشد و سپردن حضانت فرزندان به پدر یا مادر مانع ملاقات فرزندان برای آنها نخواهد بود .

 

⚜️در صورتی که مادر حضانت را برعهده بگیرد طبق قانون می تواند مبلغی را به عنوان نفقه از پدر دریافت کند و هر فرزند دارای نفقه جداگانه می باشد.

 

موارد فسخ نکاح ازطرف زن :

1. جنون دائمی یا (ادواری) دوره ای : چه در زمان عقد مجنون باشد و چه بعد از عقد ایجاد شود.

2. اگر در شوهر صفاتی به طور ضمنی یا صریح شرط شده باشد و بعد معلوم گردد فاقد آن است.

3. تدلیس: اگر از طرف خود مرد باشد.یعنی مرد در زمان خواستگاری با انجام اعمالی خود را فرا تر از آن که هست (اعم از ظاهری یا ...) معرفی کرده باشد.

4. مبتلا بودن مرد به بعضی بیماریهای خاص که در قانون آمده است.

 

اثبات اعتیاد همسر به شیشه

⚜️ بهترین راه ،درخواست آزمایش تست مو از دادگاه میباشد . این آزمایش میزان مصرف شخص را در طول سه ماه نشان میدهد . تست مو آزمایشی تخصصی بوده و فقط به دستور دادگاه انجام می شود .

 

✳️آیا میدانید ⁉️

⚜️ صرف یکبار درگیری بین زوج و زوجه که منجر به آسیب جزئی زوجه شود مصداق خوف از ضرر بدنی نیست و مانع از صدور حکم الزام به تمکین نمی شود .

 

✳️ نکته

⚜️زوجه هم زمان میتواند از حق حبس استفاده کند و تا مادامی که مهریه به او داده نشده از رفتن به خانه زوج خودداری کند و در این راستا نفقه نیز قابل مطالبه است .

 

آیا میدانید ⁉️

اگر شوهر زن خود را به صورت رجعی طلاق دهد و مرد در زمان عده زن فوت کند زن از اموال شوهر خود ارث میبرد .

 

✳️استرداد جهیزیه

دعوای استرداد جهیزیه همانند هر دعوای حقوقی دیگر نیاز به اثبات بردن و تحویل جهیزیه به منزل داماد و بقای آن از طرف مدعی دارد و وجود حق باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا ،ثابت شود .فروش این اموال از سوی دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار میگیرد .

 

مشاجره ها و دعواهای زناشویی به دو نتیجه ختم می شوند :

یا هر دو نفر از آن برنده بیرون می آیند و یا هر دو بازنده هستند. نوع برخورد ماست که نتیجه را تعیین می کند.

اگر برای به کرسی نشاندن صحبت ها و نگرش خود و برنده شدن از همسر، تلاش کنیم قطعاً بازنده ی زندگی خواهیم بود. شاید توانسته باشیم حرف آخر را بزنیم و برنده دعوا باشیم اما کم کم رابطه را از دست خواهیم داد.

 

✳️نکته :

چنانچه در نکاح شرط شده باشد که زن هیچگونه مهری نداشته باشد .این شرط به جهت مخالفت با قاعده امری استحقاق زوجه به مهر ،نامشروع و باطل خواهد بود به عبارت دیگر مهریه از آثار قانونی ازدواج است و توافق طرفین تنها در موارد و کیفیت آن موثر است .

 

آیا می دانید ⁉️

در صورتی که زنی راضی به استفاده شوهر از جهیزیه اش نباشد .این امکان وجود دارد که جهیزیه اش را جمع کند و کنار بگذارد و از شوهر اثاثيه منزل برای زندگی را به عنوان نفقه بخواهد .

 

✳️نکاتی در رابطه با مهریه

⚜️👈به اشتباه رایج شده است که اگر زوجه به زوج خیانت کرد از مهریه محروم میگردد .درصورتی که خیانت مجازات خود را دارد و باعث ساقط شدن مهریه نمیشود و مرد باید مهریه همسرش را در صورت مطالبه پرداخت نماید.

⚜️در صورتی که زوجه باکره باشد فقط در صورت طلاق نصف مهریه به او تعلق میگیرد .و در صورت مطالبه مهریه و عدم طلاق اگر زوجه باکره نیز باشد مستحق دریافت تمام مهریه میشود.

⚜️ناشزه بودن دلیل بر ساقط شدن مهریه نیست .و در صورت ناشزه بودن زن ( تمکین نکردن ) فقط نفقه به او تعلق نميگیرد و زوجه میتواند تمام مهریه خود را مطالبه کند .

 

✅ دریافت اجرت المثل قبل از طلاق

⚜️با الحاق یک تبصره به ماده 336قانون مدنی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبه اجرت المثل قبل از طلاق امکان پذیر شد در این تبصره مقرر شده که چنانچه زن اموری در منزل شوهر انجام داده باشد که مانند تمکین عام و خاص جزء وظایف شرعی وی نبوده و به دستور و خواست شوهر این کار ها انجام شده باشد .در صورت اثبات این موضوع در دادگاه خانواده ،دادگاه اجرت المثل کارها ی انجام شده زن را محاسبه می کند و حکم به محکومیت مرد و پرداخت اجرت المثل صادر می کند .

 

📚10 نکته بسیار کاربردی از حقوق خانوده :

1. چنانچه مهریه زن معادل یا بیشتر از اموال متوفی باشد،کلیه سهم الارث به زن اختصاص داده شده و وارث سهمی نمیبرند.

2. زن برای دریافت مهریه خود میتواند به دفتر ازدواجی که در آن عقد ازدواج به ثبت رسیده یا دایره اجرای ثبت مستقل در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و تقاضای صدور اجراییه نماید.

3. عسروحرج؛وضعیتی است که در آن ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه بوده و عادتاً قابل تحمل نباشد.

4. اعتیادی که به موجب آن زن میتواند به عنوان عسروحرج از شوهر طلاق بگیرد،اعتیادی است که مضر به حال خانواده باشد.

5. هرگاه زوجه باکره نبوده باشد و زوج قصد طلاق داشته باشد باید تمام مهریه،اجرت المثل ایام زندگی مشترک،با دارا بودن شرایط نصف دارایی ونفقه دوران عده را نیز پرداخت نماید.

6. نازایی زن از موجبات فسخِ نکاح و طلاق محسوب نمیشود.

7. ازدواج دختر باکره با اجازه پدر یا جد پدری میباشد.

8. زن زمانی میتواند اجرت المثل ایام زوجیت را مطالبه کند که طلاق به درخواست زوج بوده و ناشی از تخلفات زوجه از ایفای وظایف همسری و سوءرفتار وی نباشد.

9. با فوت همسر،مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه پذیرفته نیست.

10. در صورتی که هر یک از زوجین برای نکاح،دیگری را به خصوصیاتی فریب دهد،علاوه بر رسیدگی کیفری؛تقاضای فسخ نکاح و مطالبه خسارت نیز امکان پذیر است.

 از سیر تا پیاز طلاق یکطرفه در مشهد | طلاق سریع در مشهد

مهرالمتعه

⚜️هرگاه در عقد نکاح مهر ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر ،زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه است .

⚜️وضعیت اقتصادی و استطاعت مالی شوهر جهت تعیین مقدار آن در مهر المتعه مورد لحاظ قرار میگیرد ولی در تعیین مقدار مهر المتعه وضعیت و شئونات زن ملاک عمل خواهد بود .

 

🔶🔸شرایط مهر المتعه :

👈در عقد ازدواج مهری ذکر نشده باشد .

👈زناشویی (نزدیکی) واقع نشده باشد

👈زن و مرد با طلاق از هم جدا شده باشند نه با فوت یا بذل مدت یا فسخ نکاح

 

تفاوت فسخ و انفساخ

⚜️فسخ به معنای برهم زدن معامله است و با باطل شدن معامله تفاوت دارد .فسخ انحلال ارادی قرارداد است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرار داد یا شخص ثالث است .

 

⚜️انفساخ قرارداد،انحلال قهری (خود به خودی) است یعنی عقد بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای دوطرف قرار داد یا دادگاه باقی نمی ماند.

 

 

از سیر تا پیاز طلاق یکطرفه در مشهد | طلاق سریع در مشهد

 
 
 
  
الو روانشناس
 
 
FERESHTEH/EDALAT
 
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1